Universitetsholmen satsar på utbildning och uppföljning

Pedagoger samtalar över papper på marken.

Kompetensutveckling är nyckeln till framgång. Det menar Universitetsholmens gymnasium och Komvux som i vår utbildar förstelärare och språkutvecklare för att kunna ge sina kollegor nya metoder till sin undervisning och stöd till gemensam reflektion i språkutvecklande arbetssätt.

Tretton lärare får en handledarutbildning på fyra tillfällen av Eva Bringéus och sju lärare kommer att gå en åttadagars utbildning i Reading to learn här i Malmö. På Komvux har man redan arbetat fram en handlingsplan för våren som beskriver vad, när och hur lärarna ska arbeta med språkutveckling. Fokus är stöttning i klassrummet och formativ bedömning. I planen beskrivs också att arbetet ska följas upp genom elevenkäter och samtal lärargrupper och med rektorer.

Genom att dokumentera vad som görs och vilken utveckling som sker hoppas man kunna visa både lärare och elever att språkutvecklande arbetssätt är framgångsrikt.

Eva Bringéus