Upplevelsebaserat lärande – även för mellanstadiet

Skylt som sitter vid Sveriges sydligaste udde i Smygehuk.

”Det är konstigt hur allt hänger ihop”. Så sa en elev på mellanstadiet när Holmaskolan genomfört ett arbete med tema ”att uppleva sin egen identitet och andras”.

Holmaskolan har i flera år arbetat med sin modell upplevelsebaserat lärande för åk F-3, och nu arbetar man med att bearbeta och finslipa den för mellanstadiet. På en inspirationsträff i november fick vi ett exempel på denna process:

Först och främst – det är ingen isolerad händelse utan en del av all undervisning och en del av verkligheten. Man gör inte detta bara en gång per skolår, utan arbetar med det kontinuerligt (men inte hela tiden, man tar lite paus och arbetar med annat emellan).

Man startar med att undersöka begrepp och förförståelse i en ”förtest”. Sen får eleverna förbereda upplevelsen. I detta specifika fall skulle man besöka Svedala, gå på studiebesök i kyrkan och hälsa på en klass i Kyrkskolan. Eleverna fick skriva frågor till eleverna och till prästen. Vad vill jag ha reda på? Upplevelsen genomfördes. Efteråt utvärderar, reflekterar och analyserar eleverna och får fundera på ”vad tar jag med mig i nästa arbete, i nästa ämne, i framtiden”? Lärarna gör detsamma kring frågeställningen ” Hur bygger vi vidare på kunskapen i nästa ämnesområde i undervisningen?”. Man lär och går vidare tillsammans, lärare och elever. För i denna form kan man som lärare stå inför nya situationer, som inte alltid går att förbereda sig på. Efter besöket i Svedala har lärarna noterat att eleverna kände stolthet över sin egen skola och sitt eget värde. ” Vi har en finare skolgård”. De såg paralleller mellan ”verklighet och lektion/lärande”. De hade fått nya kamrater, som de fortsatte att ha kontakt med på fritiden.

Andra upplevelser som man arbetat med är att designa ett miljörum, att arrangera en fotbollsturnering och genomföra en ”skåneresa”. Att göra något i verkligheten höjer nivån och ökar elevernas motivation. Helst ska alla ämnen med!

Två forskare från Malmö universitet har under vårterminen lett en process med arbetslaget och de konstaterar att för mellanstadiet bör det inte bara finnas en upplevelse i centrum för lärandet, utan också en utmaning.  Det upplevelsebaserade lärande går vidare till ett utmaningsbaserat lärande.