Upplevelsebaserat lärande – en utmaning?

Elever går uppför backe.

Kom till inspirationsträff den 14 november på Malmö Museer och hör från rektor, lärare och forskare om Holmaskolans arbete med detta språkutvecklande arbetssätt från rektor, lärare och forskare.

Kunskapsalliansen Det utvidgade klassrummet (DUK) har under ett pars års tid verkat för att utveckla och sprida modellen upplevelsebaserat lärande, och skall nu avsluta detta arbete. Men först gör vi denna träff, då vi välkomnar skolledare, lärare och andra intresserade pedagoger till en gemensam träff. Upplevelsebaserat lärande sätter en upplevelse i centrum för lärandet – teaterföreställning, besök på arkiv, hembygdsgård, naturrum m.m). Upplevelsen bearbetas efter en viss struktur före -och efter.

För att man ska få resultat krävs ett kontinuerligt arbete med modellen i arbetslaget.

Inom DUK har vi också producerat aktiviteter som utgår från denna modell, och dessa kan lärare använda som underlag för att arbeta ute på platser i staden. De finns beskrivna och kan laddas ner här.

Är du nyfiken på ett nytt sätt att arbeta språkutvecklande, och är du intresserad av att eleverna kommer ut i sin omgivning, och lär ute i samhället så ska du inte missa detta tillfälle! Kanske vill du anta denna utmaning – att arbeta upplevelsebaserat?

Tid: 14/11 2018 kl 14-16

Pris: Gratis

Plats: Malmö Museer, Lönnrummet . Samling utanför huvudentrén kl 13.55.

Målgrupp: Skolledare och lärare

Anmälan: senast 6/11 till marianne.bomgren@malmo.se.

Program:

Hur du genom upplevelser kan skapa lärande – här finns en modell för det. Holmaskolans rektor, Ingrid Olsson, och lärare från Holmaskolan redogör för sin modell Upplevelsebaserat lärande och erfarenheter kring arbetet.

Att kunna värdera lärandets kortsiktiga respektive långsiktiga effekter.  Per Dahlbeck, förskoleförvaltningen i Malmö och Malmö universitet, är en av två forskare som följt arbetet på Holmaskolan.

Tid för frågor och reflektion.