Uppstart genrepedagogik!

Bokomslag till Greppa språket.

I höstas påbörjade vi en studiecirkel kring ”Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken”, en bok av Britt Johansson och Anniqa Sundell Ring, efter att vi alla läst Skolverkets bok ”Greppa språket”.

Bokomslag till Greppa språket.

Britt Johansson arbetar på Knutbyskolan i Rinkeby, Stockholm.  http://knutbyskolan.stockholm.se/ Knutbyskolan har många likheter med vår skola, Kroksbäcksskolan. Eftersom arbetet med genre-pedagogik har höjt Knutbyskolans måluppfyllelse från ca 50 % – 80%, bestämde vi oss för att prova arbeta genrepedagogiskt, vilket även Lgr 11 föreskriver. (Lgr 11 uttrycker dock ordet ”genrer” med ”textttyper”.)

I januari kom Britt Johansson till Kroksbäcksskolan och höll en heldags föreläsning. Det var mycket spännande och intressant!

I februari åkte Kroksbäcksskolans SKUG (skolutvecklingsgrupp) till Rinkeby för att besöka Knutbyskolan.

Elever spelar basket på skolgård.

Fotograf: Sven-Erik Bengtsson/Knutbyskolan

I nästa blogginlägg kommer ni att kunna läsa mer om besöket!