Utbildning som gör skillnad!

Maskros blommar i sprucken asfalt.

64,3% av årskurs 9-elever som läste svenska som andraspråk (sva) läsåret 2018 fick betyg i ämnet. Detta är den lägsta måluppfyllelsen av alla skolans ämnen och så har det sett ut i många år. Varje år konstaterar vi det och varje år accepterar vi det. Analysen av varför resultatet är så lågt går inte på djupet. En vanlig förklaring är att de elever som läser sva har varit i Sverige kort tid. Denna förklaring kan stämma eftersom studier har visat att det tar 5-7 år att utveckla ett skolspråk på andraspråket (Thomas & Collier, 1997).

En annan förklaring till det låga resultatet är att kompetensen bland lärare som undervisar i ämnet inte är tillräckligt hög. Många lärare har fått sin behörighet i sva utan att ha läst ett enda högskolepoäng i ämnet. Det råder också fortfarande stor okunskap kring ämnet och dess syfte på flera nivåer: lärare, skolledare, huvudman, samhället i stort.

Nu är det hög tid att sluta acceptera den låga måluppfyllelsen och börja ta ansvar för elevernas rätt till kvalitativ undervisning!

En möjlighet är att anmäla lärare till Pedagogisk Inspirations Sva-utbildning som börjar i maj. Den hålls i samproduktion med Malmö universitet och ger 15 högskolepoäng, vilket är en bra start på kompetenshöjningen. Utbildningen finansieras av Statsbidraget för likvärdig skola och riktar sig till grundskolelärare i Malmö stad. Mer information om utbildningen och anmälan till den hittar ni via länken:

https://docs.google.com/document/d/1x-x1vv0d1GCnwUzo6RJpUVvam6rTbPNtXXSZYaCRCtM/edit

Genom utbildningen kommer deltagarna att utveckla kunskap kring följande:

  • Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
  • Svenska språkets form och struktur
  • Explicit undervisning i svenska språkets form och struktur samt kommunikativa strategier
  • Analys och bedömning av ett andraspråk i utveckling (Performansanalysen, Processbarhetsteorin, Bygga svenska)
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vår förhoppning är att Malmö stads skolledare är redo att ta ansvar genom att skicka lärare till utbildningen. På detta sätt får våra andraspråkselever kompetenta Sva-lärare som kan bedriva den undervisning dessa elever har rätt till. Då blir möjligheterna större för en högre måluppfyllelse!

 

/Pamela Nasr och Cristina Nordman, språkutvecklare på PI

 

Referens i texten:

Thomas, W & Collier, V. (1997). School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education.

 

Läs mer om skillnaderna mellan svenska och svenska som andraspråk i detta blogginlägg:

https://pedagog.malmo.se/2017/02/06/vilken-skillnad-ar-det-pa-svenska-och-svenska-som-andraspraksinlarning/