Utblick, världens största 1-till-1-projekt

Två barn provar att skriva på en dator som är lika stor som de själva.

Entre till kontoret i en vit stenvägg.Världens största 1-till-1 projekt finns i Argentina. Det statliga projektet ”Conectar Igualdad”, fritt översatt ”jämlik uppkoppling”, har sedan 2010 delat ut 1,8 miljoner netbooks till elever i Escuela secundaria som omfattar åldrarna 11-18 år. projektet är ett samarbete mellan utbildnings-, social- och infrastrukturdepartement.

Projektet kommer att totalt omfatta tre miljoner netbooks, ca en miljon delas ut 2012 och man beräknar sedan att årligen tillföra en miljon datorer. Denna jättesatsning på skolans senare år gör man för att höja kvaliteten i skolan och för att få fler att fortsätta med högre utbildning.Endast hälften av de 7 miljoner elever som går i Escuela primaria, 4-10 år, fortsätter sin skolgång. En del provinser, tex Buenos Aires ansluter Att köpa viagra sildenafil till bra pris online mot erektionspr… till projektet och ger även de yngre åldrarna netbooks för att öka kvaliteten i det offentliga skolväsendet.

Pablo Fontevila skriver på dator.”Detta är det stora problemet i Argentinas skola och det är för att få fler att fortsätta i skolan som vi har valt att dela ut datorer till alla elever och lärare i Escuela secundaria ” säger exekutiva chefen Pablo Fontevila när jag träffar honom på Conectar Igualdas huvudkontor beläget i hörnan av de stora avenyerna Callao och Cordoba i centrala Buenos Aires. ”Projektet har som mål att utjämna sociala orättvisor och att skapa digital inklusion. Genom att ge statliga bidrag till datorer skapar vi bättre möjligheter till framtida arbete och bekämpar fattigdom och analfabetism. Dessutom har president Cristina Fernández de Kirchner lovat att de som fullföljer sin skolgång får sin dator och kan använda den i fortsatta studierna.” Han tillägger att denna höst börjar den första gruppen på universitetet som har sina datorer med sig från Escuela secundaria.

Det går undan, under 2011 distribuerade man ca 1,4 miljoner netbooks. Samtidigt håller man på att skapa en nationell utbildningsinfrastruktur med trådlös uppkoppling i varje klassrum och skolservrar som skall ingå i ett utbildningsintranät med samarbetstjänster och lärresurser.För att kunna tillgodose uppkoppling hemifrån bygger man samtidigt ut den nationella infrastrukturen, idag finns det otillräckliga resurser i telefonlinjer och 3G nät utanför provinshuvudstäderna. Man planerar bl. a. att dra 1000 mil fiberkabel och skolans behov fungerar som incitament för detta. I projektet finns 11 olika datormärken från olika leverantörer som levereras enligt gemensam hårdvaruspecifikation och har 48-timmars support som sköts av 18 olika företag. Datorernas hårdvara kan blockeras om de blir stulna, därför har man få stölder. ”Det säkraste sättet att förvara datorer i skolan är att eleverna har dem”, säger Pablo Fontevila.

Två barn provar att skriva på en dator som är lika stor som de själva.Projektets netbooks är både är både utrustade med Windowsprogram  och Linux, en egen distribution av Ubuntu. Licenskostnaden är 3 USD per dator. Man arbetar med en blandning av ”köpeprogram” och öppen programvara och det är upp till skolorna att välja.Det viktigaste är att det finns gemensam mjukvara för informationssökning, kommunikation, medieproduktion och simulering. Man har ambitionen att använda mer öppen programvara och på de netbooks man distribuerar i fortsättningen kommer det att vara ett förstahandsval. På många skolor har man undervisning i programmering och man planerar att göra programmering till ett obligatoriskt ämne.

Projektet är nytt och genomgripande utvärderingar har inte gjorts, men man kan vet av de undersökningar man gjort är elever och föräldrar positiva, att lära sig använda datorerna går snabbt och redan nu är det 17 % fler som börjar i Escuela secundaria.

Denna satsning är möjlig eftersom Argentina har haft en snabb ekonomisk tillväxt de senaste åren. Ett stort projekt i ett av världens största länder, 5 gånger Sveriges yta och med ca 40 miljoner invånare.I flera sydamerikanska länder sker det en snabb utveckling inom utbildningsteknologi t.ex. Uruguay som också har ett nationellt 1-till-1 projekt för social inklusion ”Plan Ceibal”.

Text: Staffan Hessel