Utforska teknologiförståelse: kurs, dialoger och workshops för att utveckla skolan

Ett barn sitter med en dator.
Foto: Sanna Dolck
Samlade tankar från en tre dagar lång kurs i Teknologiförståelse i Odense, Danmark: Kursen fokuserade på att utveckla kunskaper och kompetenser relaterade till teknik och digitala verktyg.

Under kursen presenterades teori, dialog, workshops och besök på Makerspace och skolor. Syftet var att stärka elevernas förmågor att bli ansvarstagande, demokratiska världsmedborgare i det analoga och digitala samhället. Kursdeltagarna fick även möjlighet att arbeta i designprocesser och utforska olika tekniker som stärkte lärandet. Diskussionerna under kursen berörde frågor om den svenska digitala strategin, lärande versus prestation, ledarskap för att främja tekniken som en accelerator för lärandet, och hur man kan uppnå en djupare förståelse inom alla aspekter av digitalisering. Deltagarna delade sina erfarenheter och tankar om kursen på sociala medier och det finns planer på att fortsätta samarbetet och hålla workshops kring teknologiförståelse i skolan.

I början av maj begav sig 13 personer från grundskolor och Utvecklingsavdelningen i Malmö till Odense för att delta på en kurs i Teknologiförståelse. Under kursen i teknologiförståelse på UCL i Odense, presenterades ett omfattande program med teori, dialog, workshops, besök på Makerspace och skolbesök. Kursen var en tre dagar lång utbildning där både IKT-pedagoger och skolledare från Malmö stad deltog.

Bakgrund till kursen: Teknologiförståelse i Danmark är ett ämne som handlar om att utveckla kunskaper och kompetenser relaterade till teknik och digitala verktyg. Det är viktigt att förstå och kunna använda teknik på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i dagens digitala samhälle. Teknologiförståelse inkluderar bland annat grundläggande IT-färdigheter, digitalt medborgarskap, informationshantering och problemlösning med hjälp av teknik. Syftet är att stärka elevernas förmågor för att utvecklas till ansvarstagande, demokratiska världsmedborgare i ett analogt och digitalt samhälle. Förutom inom utbildningssystemet främjas teknologiförståelse även på nationell nivå. Danska regeringen och myndigheter arbetar för att öka den digitala kompetensen hos medborgarna.

Det finns olika initiativ och program som syftar till att öka teknologiförståelsen bland vuxna och äldre befolkningen, inklusive utbildning och tillgång till digitala verktyg och resurser. Landet har en hög digital infrastruktur och ett växande tekniksektor. Danska företag och startups är kända för sina innovationer inom teknik och IT. Det finns också en framträdande digitalisering inom offentlig sektor, vilket skapar behov av teknisk kompetens och förståelse hos både anställda och medborgare. Sammanfattningsvis är teknologiförståelse i Danmark en viktig del av utbildningssystemet och det danska samhället som helhet. Genom att främja kunskaper och kompetenser relaterade till teknik och digitala verktyg involverar man medborgarna i det digitala samhället och främjar därmed innovation och tillväxt.

Genom kursen fick vi deltagarna en inblick i hur teknologiförståelse kan fungera som ett ämne i skolan. Målet är att ge eleverna en förståelse för de grundläggande principerna bakom digital teknik. För att arbeta med detta så har ämnet lagts in i läroplanen som omarbetats och nu väntar förslaget på att politikerna ska fatta ett beslut om att införa det efter att en pilot har genomförts under några år. I en designprocess utformad för att arbeta med teknikförståelse så tillåts eleverna att själva skapa och producera utifrån givna problem/utmaningar och frågeställningar men också genom initierade diskussioner om värdet, användningen, syftet och konsekvenserna av digitala tekniker. I denna process så bearbetar eleverna sina frågeställningar och re-designar dem efter behov och inriktning. Vi fick själva arbeta i designprocesser där vi arbeta med problemlösning med hjälp av micro:bit, AI och maskininlärning, ansiktsigenkänning genom scanning, Makey Makey och Scratch, bara för att nämna några.

Kursen erbjöd inspirerande samtal i en inspirerande miljö och väckte bland annat frågor och skapade diskussion om vilken miljö som krävs för att tänka kreativt och systematiskt. Under diskussionerna väcktes frågor om den svenska digitala strategin i ett europeiskt perspektiv. Fokus låg på om vi betonar lärande eller prestation, vilka ledarhandlingar som krävs för att tekniken ska vara en accelerator för lärandet, hur läroplanen ser ut och hur vi organiserar vårt lärande. En annan intressant vinkel kom fram när vi diskuterade teknologiförståelse i den svenska skolan. Vi pratade om att uppnå en djupare förståelse inom alla delar av digitalisering, inklusive digital empowerment, digital design och designprocesser, datalogiskt tänkande och hantering av digitala tekniker.

Vi ser likheter med det svenska begreppet ”Adekvat digital kompetens”, men genom teknologiförståelse betonas syftet med ämnet är att uppnå en djupare förståelse inom alla aspekter av digitalisering. Vi kan alla vara överens om att den här kursen väckte många tankar och vi hade fler frågor med oss hem än vi fick besvarade på många områden och för mig är det särskilt en som har väckt min nyfikenhet och det gäller diskussionen kring Teknologiförståelse, adekvat digital kompetens och hur vi fortsätter att utveckla vårt arbete. Jag ser fram emot kommande läsår då vi arbetar vidare tillsammans med dessa viktiga och intressanta frågor. Deltagarna på kursen kom från Malmö men också från andra länder såsom Wales, Spanien och Italien, vilket gav ett än större djup åt diskussioner då vi har olika förutsättningar och inriktningar och vi hade massor att lära av varandra men vi skapade också ny kunskap tillsammans. En härlig synergieffekt uppstod och frön till fortsatta samarbeten såddes.

Läs gärna mer på sociala medier där deltagarna har delat med sig av sina erfarenheter och tankar om kursen och därmed bidragit till en bredare diskussion om teknologiförståelse och dess roll i skolvärlden. #ackreditering, #varjeelevsbästaskola, #digitalisering, #strategi och #erasmus. Den 29 maj så kommer en kort teaser att presenteras utifrån kursen där deltagare kommer att berätta om workshops som kommer att hållas under hela nästa läsår med 4 på hösten och 4 på våren kring hur vi kan arbeta med teknologiförståelse i skolan och fortsätta de viktiga dialoger vi behöver för att utvecklas tillsammans.

Håll utkik på evengemangskalendern på KomIn och häng med på dessa inspirerande workshops som kommer att hållas av deltagare från kursen. Teknologiförståelse behöver vi utforska, diskutera och identifiera tillsammans utifrån våra förutsättningar i Malmö.