Vad är en estetisk lärprocess?

Teckningar uppsatta på vägg.
Det pratas mycket om estetiska lärprocesser idag. Lgr 11 lyfter kreativitet och estetik på var och varannan sida och statens kulturråd delar årligen ut 170 miljoner kronor i Skapande skola medel för att grundskolan ska ha möjlighet att utveckla sina kreativa och estetiska lärprocesser.

Men vad är en estetisk lärprocess egentligen? Ja, därom tvista de lärde kan man säga.

I min iver att försöka hitta ett enkelt svar på denna fråga har jag istället insett att frågan inte låter sig besvaras. Inte i ett enkelt svar i alla fall. I alla de böcker, rapporter och artiklar jag läst på sista tiden är det egentligen ingen som hävdar att någon annans tolkning av begreppet är fel, men de har alla en egen beskrivning av vad en estetisk lärprocess är.

Ulla Wiklund t ex skriver i sin bok ”När kulturen knackar på skolans dörr” att en estetisk lärprocess handlar om att eleverna får lättare att se helheten om de ges möjlighet att analysera och formulera sina kunskaper via känslor, upplevelser och egen erfarenhet. Ett slags utforskande och reflekterande genom sinnena kan man säga. Hon definierar också begreppet estetik som gestaltad erfarenhet.

I boken ”Konst & Lärande: essäer om estetiska lärprocesser”, beskriver bland annat de två musiklärarna Karin Broberg och Anna Högberg hur de ser på estetiska lärprocesser. De menar att en estetisk lärprocess är ett lärande där eleven får möjlighet att utforska ämnet genom flera olika sinnen och förmågor och där de får möjlighet att också gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara tal och skrift.

Marie-Louise Hansson Stenhammar, heter en forskare som har undersökt estetiska lärprocesser i skolan idag i sin avhandling ”En avestetiserad skol- och lärandekultur | En studie om lärprocessers estetiska dimensioner”. Hon definierar en estetisk lärprocess som ett lärande som karaktäriseras av konstnärliga metoder som reflektion, experimenterande, gränsöverskridande och fantiserande till skillnad från det traditionella lite mer reproducerande undervisningen där läraren visar eleven vad hen ska göra och sedan upprepar eleven.

Men som t ex Ulla Wiklund uttrycker det, det kanske inte gör något att det inte finns en fast definition av vad en estetisk lärprocess är, det kanske till och med är bra. Det betyder ju att estetiska lärprocesser är ett levande begrepp som används, utvecklas och tolkas av många.

Och jag måste säga att i praktiken är det många som använder sig av estetiska lärprocesser. När jag och min kollega Caroline Ulvsand får glädjen att besöka skolorna i Malmö och följa deras skapande skola-arbete, ser vi just alla ovanstående aspekter av estetiska lärprocesser. Skolor som jobbar gränsöverskridande i både uttryck, åldrar och ämnen. Skolor som bryter scheman för att ge mer tid för experimenterande, fantiserande och reflektion. Elever som ges möjlighet att prova olika uttrycksmedel som film, dans, teater, musik mm. Och vi har sett otaliga ”redovisningar” av elevernas utforskande arbeten gestaltade genom film, bild, teater, sång osv.

Så även om begreppet estetiska lärprocesser är lite svårdefinierat verkar det ju funka i praktiken, för i Malmös skolor är det i alla fall många som vet hur en estetisk lärprocess går till!

TIPS! I nedanstående avsnitt av URs Lärlabbet kan ni höra både Ulla Wiklund och Marie-Louise Hansson Stenhammar diskutera begreppet estetiska lärprocesser.

Lärlabbet om Estetiska lärprocesser

Läs också Caroline Ulvsands blogginlägg Lgr -11 och estetiken.