Vad är FLL FIRST LEGO LEAGUE och varför bör du delta med din klass/barngrupp/grupp av unga? Del 2 

Logotype för first lego league.

I Skåne har vi haft Regionfinal för FLL sedan 2017 men det har funnits i Skandinavien sedan år 2000. Läs mer om detta i den serie av blogginlägg  om FLL som publiceras här i tre delar under vecka 34. Att arbeta med FLL innebär att arbeta med verkliga utmaningar och finna lösningar på hur närmiljön kan förbättras/förändras utifrån våra ungas sätt att se på tillvaron. Här får våra unga kontakt med näringsliv och samhället och möjlighet att utveckla tankar/produkter i ett nära samspel med dem. Att arbeta med de processer som ingår i FLL så sätts programmering och teknik i ett sammanhang för våra unga där de med dessa som verktyg kan påverka och förändra samhälleliga strukturer då de utvecklar sina entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang. 

FLL är en fantastisk möjlighet för dig som pedagog att få stöd och handledning genom hela projekttiden, men också före och efter om du vill det och samtidigt får din klass/barngrupp möjlighet att arbeta med lokala utmaningar i en autentisk miljö tillsammans med andra som arbeta med samma tema och tillsammans med näringslivet. Hur anmäler du dig då  till detta?: 

Anmälan och upplägg

Anmälan sker via hemsidan https://hjernekraft.org/. Anmälan till FIRST LEGO League är öppen från den 15 april 2020. På hemsidan får du all information om själva anmälningsförfarandet inom respektive kategori och vad som behöver beställas inför arbetsperioden som pågår mellan den 12:e september och den 7 november 2020. 

Anmälan till FIRST LEGO League Challenge (10-16) år:

Tävlingen inom denna kategori består av tre delmoment: projekt, teknik och kärnvärden. I första delen ska laget utifrån årets tema definiera ett problem, hitta fakta, prata med relevanta företag, näringsidkare inom branschen och därefter presentera sin lösning. I teknikdelen får laget i uppgift att bygga en robot (antingen LEGO Mindstorms eller LEGO Spike) som ska lösa uppgifter som hänger samman med temat  på en särskild tävlingsbana på tid. I moment tre ska laget visa hur de med fokus på kärnvärdena har strävat efter ett fungerande och inkluderande samarbete genom hela projektperioden samt under turneringen och där också presentera hur de har implementerat/efterlevt dem. Lagen har åtta veckor på sig att färdigställa projektet inför deltagande i Regionfinal Skåne den 7:e november. https://hjernekraft.org/fll/for-lag

Anmälan till FIRST LEGO League Jr, Explore (6-9) år:

I FIRST LEGO League Jr. får eleverna undersöka en verklighetsbaserad utmaning och samarbeta för att hitta en lösning på den. Efter den 8 veckor långa projektperioden möts lagen till en turnering, där de inför domarna berättar om projektet och om sin lösning. Läs mer om tidplan,  anmälan och kostnader genom att trycka på länken: https://hjernekraft.org/fll-jr/for-lag

Anmälan till FIRST LEGO League Jr Discovery Edition (4-6) år:

Denna kategori finns ännu inte att anmäla sig till i Regionfinal Skåne då den är väldigt ny. I FIRST LEGO League Jr. 2020 heter BOOMTOWN BUILD. Staden BOOMTOWN växer och människorna som bor där behöver flera städer att bo, arbeta och leka i. Barn ska tänka och lösa utmaningar som arkitekter och ingenjörer genom praktiska övningar, kommunikation och samarbete.  Discovery Edition är ett spännande projekt som ska engagera och inspirera barn i förskolan. Läs mer om tidplan, anmälan och kostnader genom att trycka på länken: https://hjernekraft.org/fll-discovery

Regionfinal Skåne FLL planeras att genomföras i november som hela tiden varit bestämt. Följ läget mer ingående på länkarna nedan för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i själva upplägget och notera att ambitionen är att ställa om utifrån rådande situation i samhället och inte att ställa in arrangemanget.

Det viktigaste här är självfallet processen och allt barnen och ungdomarna lär sig under den åtta veckor långa perioden då de arbetar med FIRST LEGO League. Vi följer Folkhälsomyndighetens  rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://hjernekraft.org/fll/for-lag/arrangementer

Den 24/8 håller vi ett likadant informationsmöte som vi hade den 3/6 igen kring FLL Regionfinal Skåne 2020. Missade du det förra, har du kollegor som gärna hade velat delta eller vill du vara med en gång till? Ni är alla varmt välkomna att delta som åhörare om du är nyfiken på att veta mer om vad FLL är eller om du vill delta som talare där du delar med dig av erfarenheter du har från tidigare år. Denna träff riktar sig till er som varit med tidigare men också till er som är nybörjare och som vill veta lite mer om årets tema och hur det kommer att bli i år, hur du förbereder dig och vad ni behöver tänka på. Denna träff är digital så ett par dagar före träffen så kommer du som anmält dig på länken att få en möteslänk skickad till dig. Det är därför viktigt att du anger en emailadress du ofta använder när du anmäler dig.

OBS:

Den 26/8 klockan 15.00 håller vi en öppen förevisning om vilka robotar som finns tillgängliga för tävlingen, hur de fungerar – fyll i enkäten om du vill vara med på den så skickar vi den länken också till er.

Anmäl dig på följande länk

https://forms.gle/WNp5gtU3zxo5nSod6

Varmt välkomna till denna informationsträff!

Mvh Annie Bergh och Nils Nilsson, Projektledare för FLL Regionfinal Skåne

I nästa blogginlägg får ni reda på höstens tidsplan, kostnader och utrustning.