Vad är normalt?

Man med slangsystem framväxande ur huvudet.

Det är bara timmar kvar innan många lärare och elever börjar sitt välförtjänta påsklov, och för att inte skapa dålig stämning med dagens filmtips kommer här ett inspirerande exempel på hur man kan ta sig an livets hinder. Filmen är ett porträtt av uppfinnaren och designern Dominic Wilcox, som berättar hur han arbetade sig igenom en kreativ blockering. Det skulle kunna jämföras med skrivkramp. På samma sätt som att skriva det första man tänker på kan hjälpa dig ur skrivkramp, skapade Dominic idéer utifrån de första tankarna som hoppade fram. Detta är ett underbart porträtt av någon som vågar lyssna på sig själv, men även hur människor i hans omgivning ger utrymme och uppmuntran till det som kanske avviker från samhällets normer. Lyssna på Dominics pappa, han är helt fantastisk.