Vad fick vi av erfarenhetsutbyte?

Då var det dags för oss på Sommarbäckens förskola att träffa andra pedagoger den 28 november!

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Det innebär att vuxna i förskolan också ska ges möjlighet att fortsätta utvecklas och lära. Det var precis det som hände när vi som tillhör olika referensgrupper träffades. Pedagoger på Sommarbäckens förskola väntade och väntade… Ja, den stora dagen som vi alla väntat på.
28 november Förskoleförvaltning vår mötesplats… Tankesiluetter av Chris Munsey hänger upp på väggen. Han synliggör allas progression i en annan form än vi är vana vid. Våra pedagogiska tankar och funderingar blir ännu mer synliga för de andra i tankesiluetterna.

Det luktar glögg och saffran här, tänkte jag för mig själv. Utställningen, mingel och då var det dags att gå in i det stora rummet där erfarenhetsutbyte började.
Spännande för att vi skulle träffa andra för första gången, spännande för att vi skulle utbyta våra erfarenheter. För oss innebär det att hela processen som vi har gått igenom tillsammans med Elizabeth och vår Förskolechef bearbetades och utvärderades med andra. Vi fick ett nytt perspektiv på vår utveckling och lärandet. Det blev ett kollegialt reflekterande. Då var det dags för oss. Det var lite jobbigt men när jag och min kollega Laura tittade på varandra viste vi att vi klarar av det. Ja, nu kör vi!

Vi berättade om vår pedagogiska kullerbytta som inspirera oss dagligen. Var är vi idag och vilka visioner har vi inför framtiden? Hur ser Sommarbäckens förskola utifrån våra förbättringsområden? Pedagogisk dokumentation- vad innebär det för oss, vad innebär det för våra barn? Vad betyder läsning kring boken ”Vad berättas av mig” för oss? Hur vår Förskolechef skapar de bästa förutsättningar för att vi pedagoger ska kunna göra det pedagogiska uppdraget i förskolan levande och möjlig?

Struktur i vår organisation, enskild planering, arbetslagetsplaneringar, bokcirkel och våra roller på förskolan var några punkter som var intressanta för andra att reflektera över. En sak är säkert att lära tillsammans är en grund för utveckling i förskolan. Vi lär av varandra och tillsammans med varandra.

Nu när vi tänker efter betyder möte med andra oerhört mycket. Vi lyckades få syn på vårt eget och andras läroprocesser. Vi fick se våra enskildaprocesser i en form av tankesiluetter. Det var häftigt! Vi vet att alla pedagoger arbetar ständigt för att utveckla och förbättra våra verksamheter. Men vi vet också att vi alla behöver stanna till och fundera över ny forskning relaterad till barns utveckling och lärande i förskolan.

Innerligt och varmt tack till Vår Förskolechef Patricia som har gjort alla våra möten möjligt! Tusen tack till vår handledare Elizabeth som har hjälp oss att känna oss viktiga och kompetenta.

Med önskan om en God fortsättning!

Text: / Pedagoger på Sommarbäckens förskola Malmö Stad

Bild: Elizabeth Flórez