Vad innebär det att arbeta utifrån A-, B- och C-tid?

Silhuetter av springande barn.
Foto: Colourbox

Inom vårt förskoleområde använder vi oss av något som kallas för A-, B- och C-tid. Jag vill i detta inlägget lyfta fram vad det innebär och vilka olika funktioner det kan fylla. Detta verktyget och medföljande tankesätt tror jag kan vara till stor hjälp att ha med sig och använda i förskolans vardag. Observera att detta är min förståelse av vad A-, B- och C-tid innebär. Det finns säkert fler tolkningar men jag tror min text i det stora hela kommer vara i linje med hur det används i området.

Ok, då kör vi.

A-tid

Detta handlar om när du som pedagog är närvarande med barnen. Du är närvarande i stunden med din kropp och din tanke. Du kan delta i pågående lekar, bjuda in till nya lekar, läsa böcker, hålla i aktiviteter kopplat till ert tema, trösta någon i din famn, samtala om en nyckelpiga på ett träd som något barn vill ställa frågor kring eller bara sitta tyst nära några barn som precis vaknat. Du kan lösa konflikter, skratta ihop och prata om färgen på sopbilen. Eller vad det nu kan vara det gäller. Ditt fokus är nuet och det som pågår där. Du kan förhoppningsvis lyckas vara lugn och behålla ditt fokus när du befinner dig i A-tid för du har i bakhuvudet att det finns någon som har ett extra ansvar för kringuppgifter och annat som pågår runt omkring. Det leder oss in på nästa del.

B-tid

Detta handlar om att du som pedagog har ett extra ansvar för saker som behöver göras runtomkring. Saker som också måste göras om vi vill få ihop en trygg och fungerande vardag för personal och barn. Den som är i B-tid ska ha ett extra ansvar för att sköta eventuell kommunikation med kollegor på andra avdelningar, ledning och vårdnadshavare samt att skriva upp närvaro/info för dagen. Ja, ni vet alla det där små sakerna vi gör varje dag som kan placeras i någon form av administrativ kategori. Det handlar också om att vara närvarande i barngruppen – fast på ett annat sätt. Den som är i B-tid har ett extra ansvar för att kanske fixa fram snorpapper och hjälpa barn som behöver gå på toa eller få en ny blöja.

C-tid

Detta handlar om när du som pedagog är på exempelvis ett möte, fortbildning eller arbetslagsreflektion. Även om ditt fokus är verksamheten så befinner du dig helt enkelt inte fysiskt i barngruppen när du är i C-tid.

Här följer nu några exempel på hur jag tänker att verktyget kan användas konkret.

Exempel 1: – Varför skapar ni detta kaoset?!

Barnen springer runt överallt. Det är en ohållbar ljudnivå, många pågående konflikter och oro i luften. Två ord förklarar situationen med precision; total kaos. En pedagog skriker tillslut ut i desperation till alla barnen: “Varför skapar ni detta kaoset?!”

Jag säger inte att det alltid är förklaringen till varför ovanstående situation uppkommer men det kan vara så att alla pedagogerna på den avdelningen befinner sig i B-tid. Man vill väl – det finns mycket vi behöver fixa med dokumentation, papper som behöver sorteras, förändringar i den pedagogiska miljön etc. som vi inte alltid hinner med i arbetet utanför barngruppen. Men när alla pedagoger befinner sig i B-tid så finns det ingen som befinner sig i A-tid. Det finns ingen som finns närvarande i nuet, som kan styra upp aktiviteter, lyssna in, stödja barnen i leken, sprida ett lugn och känslomässigt stöd, förebygga konflikter och veta hur man ska hantera dem när de uppkommer. Man fixar istället med annat, som ofta innebär ett flängande ut och in mellan rum och avdelningar. Detta speglar sig i barngruppen. Här kan tanken kring A-tid och B-tid vara till stöd för att bara stanna upp och titta på hur det vi pedagoger gör bidrar till den uppkomna situationen.

Exempel 2: Stationer en förmiddag

Låt säga att ni är tre pedagoger som arbetar på en yngrebarnsavdelning och ni ska vara inne på avdelningen på förmiddagen. I planeringen för veckan har ni skrivit att ni ska erbjuda stationer under förmiddagen. Det kan innebära att två av er befinner sig i A-tid och en av er i B-tid. Den första pedagogen i A-tid har tagit fram en hinderbana i ett av rummen och satt igång musik. Den andra pedagogen i A-tid har tagit fram sagokort i ett annat rum och improviserar fram sagor tillsammans med barnen där. Pedagogen som befinner sig i B-tid rör sig där det behövs. När det visar sig att något barn vid hinderbanan behöver en ny blöja så ber pedagogen som är ansvarig för den stationen pedagogen i B-tid om hjälp. På det viset så behövs inte aktiviteten avbrytas, färre lekar och samtal stoppas och mindre osäkerhet kan skapas hos barnen angående vilken pedagog det är som är närvarande i deras delade stund – det uppstår ett mer stabilt och spännande pedagogiskt flöde. Det kan också uppstå ett lugn hos alla pedagoger för vi vet vad vi ska göra och vart vi ska rikta vårt fokus.

I gränslandet mellan A- och B-tid

Det går att röra sig inom gränslandet mellan A- och B-tid samt att växla mellan dem helt. Det görs under hela arbetsdagen. Rollerna varierar utifrån vad vi planerat och även spontant utifrån situation. Att vara i B-tid innebär absolut inte att du ska hålla dig borta från barnens värld, lekar och frågor utan bara vara mer redo att ta ett kliv fram när något runtomkring måste tas om hand om. Sen är det som sagt så att det i din B-tid ingår att hjälpa till vid vissa omsorgssituationer som exempelvis blöjbyte.

Även dessa situationer kräver också en närvarande pedagog. Ber om ursäkt för eventuell förvirring men B-tiden måste därför också innehålla element av det som formar A-tiden. När vi exempelvis byter en blöja så kan och bör vi möta barnet och vara närvarande. Vi kan prata om olika saker, skoja, sjunga och ge olika former av stöd – sådant som vi också gör i A-tid. Men där A-tiden mer är kopplat till det långvariga befinner sig B-tiden mer i det kortvariga.

Även C-tiden fyller en funktion i att vi kan diskutera och förstå hur vi kan göra vår verksamhet ännu mer meningsfull, lärorik och glädjefull för barn och personal.

Även om det är lite problematiskt att rangordna de olika delarna, då de är sammanflätade och beroende av varandra, måste jag ändå säga att A-tiden är den som måste lyftas fram som extra viktig. Det är där vi verkligen kan få syn på vad barnen är intresserad av och vad de behöver stöd i. Det är där själva grunden i våra relationer kan byggas. Det är där lekens magi kan flöda och leda oss till nya platser, där frågor som närhet, omsorg och respekt kan bli praktiserat i det vi gör och inte bara det vi pratar om.

Det är därför det är så viktigt att det alltid är minst en pedagog som befinner sig i A-tid. Den delen av B-tiden som handlar om omsorgen är också extra viktig. Precis som i A-tiden är det i den vi är förebilder för barnen och visar vad vårt förhållningssätt innebär i praktiken. Andra mer administrativa delar av B-tiden och C-tiden anser jag också vara viktiga men det finns lägen där de måste läggas åt sidan när vi av olika skäl behöver vara mer närvarande i barngruppen. Vi kan plocka upp det en annan dag eller lite senare på dagen.

På yngrebarnsavdelningen där jag arbetar har vi skrivit i vår veckoplanering kring vem som befinner sig i A-, B- och C-tid efter vilan. Detta skapar en trygghet i våra rutiner och så kan vi se till att det finns en ruljans i arbetsuppgifter. Det är skönt att veta att det finns ett gemensamt språk att ta till om vi känner att vi har behov av det – som alla direkt förstår innebörden av. Exakt hur vi vill lägga upp det framöver fortsätter vi att diskutera. Efter att man jobbat länge ihop så kan säkert behovet minska av att ha det utskrivet, men som ett nytt arbetslag upplever jag det som ett stort stöd för oss i vårt arbete.

Det är inte så att vi under hela dagarna pratar om vem som befinner sig i vilka tid eller att man alltid är ”låst” i sin tid. Om exempelvis ett barn har utvecklat en starkare anknytning till en pedagog och kommunicerar verbalt och/eller icke-verbalt att det är den pedagogen som hen vill ska byta blöjan, så spelar inte pedagogers uppdelning av A-tid eller B-tid någon roll utan vi försöker alltid respektera den önskan genom olika kreativa lösningar. Verktyget A-, B- och C-tid ska bara fungera som ett stöd och inte hinder för oss i vårt arbete för barnens bästa.

Mvh
Alex i Blogg-tid