Valförberedelser i skolan – demokrati och mänskliga rättigheter!

Malmö delar har vi under de närmsta veckorna fokus på valet och har valt ut en del resurser som kan passa perioden innan och efter valet. Denna andra vecka har vi fokus på demokratins framväxt, trygga samtal och mänskliga rättigheter och hur man kan förbereda eleverna inför valet kring samhälle och politik?

En grundtanke med demokrati är som bekant att medborgare ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras och vid valår blir det såklart tydligare än någonsin. En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift, motsatsen till åsiktskorridorer och censur. 

Att förstå att man kan tycka olika men inte behöver vara ovänner på grund av det är en viktig förståelse. Alla är olika och det är stor skillnad mellan att bete sig kränkande eller att ha olika åsikter. Att träna på att lyssna på andra åsikter än de man själv har övar eleverna i demokratins grunder och även de svåra frågorna måste diskuteras och adresseras.

Hat och hatbrott hör inte hemma i en demokrati och bryter mot de mänskliga rättigheterna men behöver likt många svåra frågor diskuteras. I resursen Forum för demokrati och mänskliga rättigheter – om hatbrott och trygga samtalsklimat hittar du ett material som hjälper dig att utbilda om och diskutera hatbrott och skapa ett tryggt samtalsklimat i klassrummet där elever lyssnar nyfiket på varandra för att förstå varandra.  

Denna vecka går vi in i september månad – en månad för demokratiarbete och valförberedelse och förhoppningsvis lite Brittsommar!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.