Valförberedelser i skolan – samhälle och politik!

valbås och röstsedlar

Den 11 september är det val här i Sverige och Sveriges riksdag för mandatperioden 2022-2026 ska väljas. Hur fungerar det egentligen med ledamöter, mandatperioder och vem är talmannen och vad är dennes uppgift?

En grundtanke med demokrati är som bekant att medborgare ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras och vid valår blir det såklart tydligare än någonsin.

Malmö delar har vi under de närmsta veckorna fokus på valet och har valt ut en del resurser som kan passa perioden innan och efter valet. Hur styrs Sverige? Hur skriver man objektiva texter och vad är objektivitet och hur kan du förbereda eleverna kring samhälle och politik? Varför frodas konspirationsteorier och vilka är våra mänskliga rättigheter?

I resursen “Inför valet 2022 – samhälle och politik” kan du ta del av ett lektionsupplägg som förbereder eleverna just kring hur samhället och politiken fungerar och hör samman. Här kan du välja mellan ett  bildspel för genomgång, en introduktionsövning och dokument med användbara begrepp och teorier. Resursen innehåller även “cases” för eleverna där de kan jobba med länder och olika förutsättningar och vill du finns även en slutövning med inlämningsuppgift och seminarium.

Vi är tacksamma för att ni är med och jobbar för vårt demokratiska samhälle!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.