Var sker lärandet?

I gårdagens Sydsvenskan kunde vi läsa att svenska elever har betydligt mindre undervisningstid än genomsnittet i OECD-länderna. Och syftar man just på den undervisningstid som sker inom klassrummets väggar, så stämmer säkert detta väl. Men frågan är var lärandet i själva verket äger rum. Och framför allt vilken syn man har på kunskap och lärande.

Det jag reagerade på när jag läste artikeln var att besök i skolbiblioteket och kulturella aktiviteter, såsom konserter, anses ta tid från från elevernas undervisning. Hur tänkte man här!? Att besöka biblioteket och att lyssna på en konsert är väl i högsta grad lärande och därmed en viktig del av undervisningen. Att undervisningen råkar äga rum utanför klassrummets väggar borde dessutom bara vara en fördel. Detta eftersom många studier just visar att majoriteten av elevernas lärande sker utanför klassrummet. Bland annat visar Anne Bamfords forskning att de flesta elever både föredrar och faktiskt lär sig mer när de inte är i klassrummet. Bamford är professor vid The University of the Arts London.

011_copyJag blev faktiskt lite smått upprörd när jag läste Sydsvenskans artikel, eftersom den levererar en något snäv syn på kunskap och lärande. Skolan ska erbjuda en lärmiljö som stimulerar till att eleverna känner sig engagerade och delaktiga, samt se till att lärandet sker i meningsfulla sammanhang. Hur kan lärande i ett meningsfullt sammanhang stjäla tid från elevens undervisning? Men anser man att skolbibliotek och konserter är meningslösa, så stjäl dessa såklart tid från elevernas undervisning.

Artikelns huvudsyfte är kanske mer att lyfta hur datorkrångel och administration tar tid från lektionerna. Men jag vill ändå poängtera att elevernas lärande sker i många olika sammanhang. Och det är inte alltid man tänker på det. Klassrummet är ett viktigt sammanhang, men det är ett sammanhang bland många.

Text: Karin Ahlstedt