Våra antirasistiska elevgrupper börjar ta form!

Pappershjärtan uppsatta på vägg.

Just nu är det många processer igång för Normbrytande Rättigheter. En viktig process som är i full gång är vårt antirasitiska elevnätverk. På två av våra grundskolor i Malmö har vi haft möjlighet att starta antirasistiska elevgrupper. Grupperna träffas efter skoltid och det är frivillig närvaro, alla som är intresserade från årskurs 7 – 9 får komma och delta. Eleverna får på dessa timmar vara med hur mycket de själva vill, och på sina egna villkor i olika antirasistiska aktiviteter. Hittills har vi bland annat haft banderollmålning, skådespelare på besök och lovebombning av skolan på schemat.

Tanken med grupperna är att eleverna själva ska ha tillgång till ett forum där det är okej att lyfta sina egna tankar och funderingar om vad rasism är och hur den verkar just på den enskildes skola. Genom aktiviteterna skapar vi även ett utrymme för dessa frågor som ibland kan vara väldigt känsliga. De ämnen som ofta är på tapeten behandlar kränkningar på skolan i form av rasistiskt språkbruk, samt den kränkande behandling som ofta förekommer på internet. Just internet och möjligheten till kränkning på vissa forum är ett stort problem, då det som vuxen kan vara svårt att komma åt källan. Kanske är man själv inte så aktiv på de forum som eleverna använder sig av och då är det såklart svårare att ta sig an och lösa problemet.

Vår ambition är att fler antirasistiska grupper ska ta form även på andra skolor, därför söker vi även ungdomsledare som vill vara aktiva för att starta nya grupper på andra skolor. Vilket har visat sig ge resultat, redan i skrivande stund har vi börjat rekrytera flera frivilliga. Vi kommer även att anordna ett antirasistiskt läger i november, dels för att ha olika workshops, men framförallt för att ha roligt tillsammans. Det är mycket kvar att arbeta med, men någonstans måste man börja och just arbetet med eleverna är en mycket viktig del av vårt långsiktiga likabehandlingsarbete.

Lovisa Thorild, praktikant Normbrytande Rättigheter