Varför inte tävla om 1000 Euro och samtidigt ha kul!??!

Europa hjälper – hjälper Europa? Delta i europeiska elevtävlingen

 

Alt Image
Den 62:a europeiska elevtävlingen är öppen för bidrag. Delta fram till den 31 mars och vinn priser på upp till 1000 €

Tävlingen organiseras av Tysklands eTwinning Support Service och”Europeiska rörelsen Tyskland (Europäische Bewegung Deutschland) och är öppen för lärare i hela Europa – Det enda kravet är att man deltar i ett eTwinning-projekt med högst 5 partner och med minst en tysk skola.

Europa hjälper – hjälper Europa?” är mottot för årets tävling. Som vanligt ligger fokus för europeiska elevtävlingen på det aktuella Europaåret, som under 2015 kommer att vara Europaåret för utveckling.

Tävlingen är indelad i fyra teman:

Läs mer här:

http://www.etwinning.net/sv/pub/news/news/europe_helps__does_europe_hel.htm