Varför samsyn?

Elefant, lejon, gepard, noshörning och buffel plastdjur. på framsida av broschyr.

Ett hinder hos lärare för att nå en högre måluppfyllelse kan vara osäkerhet om varför man måste ha en samsyn. På höstens andra nätverksträff för språkutvecklare vässade vi argumenten.

Det kanske självklaraste argumentet är att Gy11 kräver det. De språkliga förmågor som genomsyrar ämnesplanerna är i princip de samma i alla ämnen. Vi måste därför prata oss samman om vad de står för. Tänk bara på begreppet analys. Vad betyder det i svenskämnet (flera olika saker vill jag påstå) och vad betyder det i biologi eller matematik?  Det är inte konstigt om inte eleverna förstår. Vi måste också ha en samsyn kring vad vi gör i de olika ämnena så att inte eleverna t ex skriver argumenterande texter i tre olika ämnen samtidigt och i värsta fall med lika många modeller.

Timperley framhåller samsyn kring undersökande arbetssätt och kunskapscykler hos lärarna för att göra skillnad i klassrummet. Ska vi nå dit behöver vi ett kollegialt lärande där vi tillsammans analyserar behov och skaffar oss kunskap om nya metoder som vi prövar i klassrummet och därefter följer upp. I dessa samtal behöver vi ett  gemensamt språk.

Eva Bringéus