Världsbokdagen på Malmö delar

Bilden visar texten

Världsbokdagen är en temadag instiftad av Unesco 1995 för att uppmärksamma boken och upphovsrätten. Temadagen infaller 23 april varje år. Vi på Malmö delar uppmärksammar dagen genom att ha fokus på böcker och läsning med en rad resurser. Givetvis hittar du många fler resurser om du söker på sidan.

Världsbokdagen

I resursen med samma namn som dagen får du som pedagog boktips från några av Malmös skolbibliotekarier på grundskolan. De slår ett extra slag för böcker som passar extra bra att läsa högt. Högläsning skapar en magi genom att alla får dela en gemensam historia.

Hjärnan och lässtrategier

Under 2000-talet har vikten av att arbeta mer medvetet med lässtrategier och läsning uppmärksammats allt mer, inte minst på grund av de stadigt sviktande resultaten under några internationella läsundersökningar. Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp.

Barnens bästa bibliotek med lärarhandledning

I projektet ”Barnens bästa bibliotek” får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. De får också möta en bibliotekarie som berättar mer om vad ett bibliotek är och vad man kan göra där. Varje elev får en bokgåva och dessutom får varje klass en högläsningsbok. 

Boksamtal och läsning med flerspråkiga elever

I resurserna om boksamtal och läsning med flerspråkiga elever ges förslag på hur ett boksamtal kan organiseras för att utbyta tankar för att förstå innehållet och bli en bättre läsare samt  exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.

Vi önskar er en vecka full av läslust och spännande historier!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.