Värnhemslärare på R2L-utbildning

Fyra personer sitter vid ett bord.

Fredrik Björkman, Afrim Ismani, Louise Hörle och Magnus Bengtsson från Värnhemsskolan går alla R2L-utbildningen i vår. De arbetar med elever som går språkintroduktion.

– Jag hoppas få verktyg för att få eleverna att själva arbetar vidare. Nu är arbetsgången lärarstyrd hela vägen, säger Fredrik Björkman. Han använder flera av de metoder som ingår i R2L.

Vad är då R2L? Enkelt uttryckt är det en genrebaserad läs- och skrivpedagogik som har utvecklats av David Rose, forskare på University of Sydney i genrepedagogik. R2L bygger på teorier från Vygotsky, Bernstein och Halliday. Läsutvecklingen går snabbt, framförallt för elever som har de svagaste resultatet, men alla elever utvecklar sin läs- och skrivförmåga, visar forskningen.  Pedagogiken fungerar bra både i grundskolan och på gymnasiet.

I Australien och Nya Zeeland arbetar många skolor med genrepedagogiken och R2L och sedan några år har pedagogiken spridit sig till några länder i Europa. I Sverige utbildades 2009 ett stort antal lärare i Stockholm och just nu är det i Göteborg som det satsas. Drygt 100 lärare har genomgått utbildningen.

Vill du veta mer om R2L så kan du kika på nedanstående länkar.

https://www.youtube.com/watch?v=gY7Kb3yq1T8    (6.20 in i klippet)

http://centerforskolutveckling.goteborg.se/sv/vara-uppdrag/sprak-och-larande/reading-to-learn

 

/Eva Bringéus