Vattentema

Kretsloppet tecknat och uppsatt på vägg.

Gullviksskolan  åk 1-2

Vattentemat börjar närma sig slutet. Eleverna har nu fått massa förkunskaper om vattnets kretslopp genom att utföra experiment, diskutera med varandra, läsa texter och skriva egna texter.

Läraren visar eleverna hur ett kretslopp med vatten kan skapas i en burk med varmt vatten med en isbit på locket. De får diskutera gemensamt vad som händer händer i burken och varför. Vad symboliserar vad i kretsloppet.

Burk med imma.

Utifrån dessa diskussioner skulle eleverna bygga/skapa sitt eget kretslopp. En av klasserna gjorde ett gemensamt kretslopp och den andra klassen valde att göra det gruppvis. Kreativiteten och diskussionerna flödade i klassrummet.  Eleverna tränade på att använda begreppen samtidigt som de arbetade språkutvecklande.

Kretsloppet tecknat och uppsatt på vägg.

Kretsloppet uppbyggd som modell.

För att gå från praktiskt arbete till mer abstrakt så valde lärarna att eleverna skulle få arbeta med begreppen de stött på. Eleverna turades om i par att dra en lapp och beskriva begreppet utan att säga själva begreppet.

Elev klipper ut begrepp som står skrivna på lapp.

Som avslutning på arbetet med begreppen fick eleverna fundera på hur de olika begreppen hänger ihop.

Begrepp på lappar.

Kretsloppet beskrivet med begrepp på lappar.

Text och bild av Helena Holmström