Vi fortsätter leta efter den röda tråden

Garntrådar hullerombuller.

I februari träffades vi för första gången, ett gäng skolbibliotekarier från grundskola, gymnasieskola och universitet som var intresserade av att samarbeta mellan skolformerna och MIK. Vi började prata om MIK i en röd tråd. Hur kan vi på skolbiblioteken rusta eleverna bäst när det rör MIK?

Förra veckan fortsatte våra diskussioner. Denna gång med utgångspunkt i att varje skolbibliotekarie hade med sig ett MIK-exempel som fungerat extra bra eller något som inte blivit riktigt som det tänkts. Det blev många intressanta diskussioner i hur vi gör, varför vi gör och varför det blir som det blir. Jag satt och lyssnade och drog några slutsatser som vi nu tar med i vårt fortsatta arbete.

  • Personalens digitala kompetens är en oerhört viktig del i arbetet och samarbetet kring MIK. Vad lägger vi i ordet informationssökning och källkritik? Hur kan vi definiera begreppen så att de får samma betydelse oavsett vilken utbildningsbakgrund vi har? Flera upplevde svårigheter vid samarbete som egentligen utgick från olika begreppsupplevelser. En idé vid samarbete är att starta där – att skapa gemensamma begreppskartor som en ingång till samarbete.
  • Att vara källkritisk hänger så starkt samman med läsförståelse. När vi arbetar med yngre barn ställer det inte bara krav på källkritiksuppgiften utan också på att eleverna faktiskt förstår vad de läser. Men det är ett problem för många elever. Hur bygger vi upp en läsförståelse som främjar ett källkritiskt förhållningssätt?
  • Framgångsfaktorer för gemensamma projekt med lärare visade sig tydligt i diskussionerna; återkommande, regelbundna, i samarbete och i ett sammanhang. Kan vi tänka på dessa faktorer när vi planerar mindre som större projekt kan vi lyckas tillsammans!
  • Om det är så som vi upplevde i diskussionerna (där bibliotekarier både från grundskola och gymnasium deltog), att det är mer fokus på informationssökning och databaser i gymnasiet, så är det kanske källkritik som bibliotekarierna i grundskolan ska fokusera på? Hur kan grundskolebibliotekarierna bäst rusta eleverna med källkritiska verktyg, såväl i mindset som i praktiskt handhavande?

Efter diskussionerna gick vi över på att titta på konkreta MIK-planer. Planerna vi tittade på kom från Gunnesboskolan, Ekerö, Pauli, Petri, Alléskolan. Vi läste och diskuterade vad vi tyckte var bra och mindre bra i dessa. Vi funderade också på om det är viktigt att ha en plan och hur det skulle kunna se ut. Sammanfattningsvis såg vi det som nödvändigt att detta är något som måste lyftas på en högre nivå, vi måste utgå från läroplanerna och vi måste samarbeta mellan skolformerna.

Vi har påbörjat samarbetsformerna där de pedagogiska diskussionerna lyfter våra tankar till en högre nivå och vi tänker fortsätta träffas två gånger/termin för att fortsätta samarbetet och samtalen. Är du skolbibliotekarie på grundskola eller gymnasium i Malmö är du varmt välkommen att vara med.