Vi reser till Järnåldern

Teckning av gammal smedja.

Bild av järnåldern.

Ny vecka och ny tidsperiod. Idag var vi framme vid Järnåldern.

Text skriven på dator om järnåldern.

Dags för film om Järnåldern. För att ge våra barn de bästa förutsättningar att förstå, är vi alltid noga med att förbereda dem väl. Genom att sammanfatta innehållet i filmen samt förklara nya ord och begrepp får barnen en förförståelse som hjälper dem att tillgodogöra sig innehållet i filmen.

Mål uppskrivna på tavla.

Lektionsmålet var att lyssna noga och komma ihåg så mycket som möjligt. Fröken glömde ett ”a” i ordet lyssna, vilket hon genast påmindes om men glömde bort att rätta till. Nu var alla beredda.

Teckning av gammal smedja.

I samma kronologiska ordning som förberedelsesamtalet, rullade nu filmen igång. Film ökar koncentrationsgraden hos våra barn. Därför ser vi alltid till att få input från olika håll; berättande, text, bild och film.

Tidsaxel uppritad på tavla.

Efter filmen pratade vi om skillnaderna mellan de olika tidsperioderna. Vi fokuserade på boende, kläder, familj, mat, verktyg, vapen, handel och hur man kommunicerade. Vi började också nosa på begreppen dåtid, nutid och framtid. Nästa vecka ska vi använda våra nyförvärvade kunskaper i arbete med tidslinjen.

Papper med begrepp som saknas och plats för elever att fylla i.

Arbetsuppgiften till lektionen var en lucktext skapad utifrån dagens samtal och film. Barnen skulle känna igen sig och befästa sina nya kunskaper. Arbetsuppgiften krävde dessutom både läs- och skrivträning.
Instruktion för att rita och berätta om järnåldern.

Barnen fick även uttrycka sina kunskaper i bild.
Elev sitter vid bord och jobbar.

De flesta barn arbetar fint på egen hand.

Pedagog sitter på golv tillsammans med elev och förklarar.

Några får lite extra stöd av fröken. Stödet kan bestå av repetition, ett extra samtal, lässtöd, skrivstöd eller alltihop.

Elever sitter vid bord och jobbar.

Några tar hjälp av varandra.

Papper med ifyllda begrepp om järnåldern.

Så här såg det ut när det var klart. I texten hade vi med begrepp som; Järnåldern, klimat, verktyg, vapen, varor, slav, kruka, mynt, järn, trä, sten och runor. Begreppen är nu genomarbetade i både tal och skrift.

Elev ritar och skriver om järnåldern.

På onsdag fortsätter arbetet med Järnåldern. Då ska vi läsa en faktatext tillsammans och jobba utifrån den. Nästa vecka ska vi repetera de tre olika tidsperioderna tillsammans med tidslinjen. Vi ska diskutera likheter och skillnader mellan perioderna samt bli säkra på begreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Text och bild: Katharina Olofsson