Vi ska förändra världen

Boken Du har rätt står uppradade i flera exemplar på scenkanten.

I år firar Grundskolefotboll mot rasismer 10 år. Ett projekt som drivs av Gustavo Nazar, utvecklingssamordnare på Pedagogisk inspiration och som i år innefattar mer än 30 grundskolor runt om i Malmö.

Samarbete genom processer
Vi påbörjade under våren ett samarbete kring skolbibliotek och barnkonventionen och i samband med detta såg vi också möjligheten i att koppla ihop kultur och litteratur med Grundskolefotboll mot rasismer. Hur kan vi skapa större kopplingar mellan kulturupplevelser och barns rättigheter och möjligheter? Genom vilka processer kan vi ge skolorna ökade förutsättningar att prata om rasism och empati? Vi insåg snabbt att vi behövde samarbeta med Kulturförvaltningen kring detta. Enheten för kulturarrangemang som ger skolor möjlighet att möta olika kulturupplevelser kopplades också på och tillsammans har vi skapat möjlighet för skolorna som är med i projektet till fördjupade kulturupplevelser.

Ett trettiotal deltagare sitter och diskuterar med varandra i Kirsebergsteatern.
Deltagarna fick samtala om sina egna upplevelser.

Inspiration som start
I veckan bjöds alla skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga på de skolor som är med i Grundskolefotboll mot rasismer in till en halvdag på Kirsebergsteatern. Där fick de information om processen med fördjupade kulturupplevelser men de fick också möta författare som sätter barns och ungdomars värde i centrum Jason Diakité, Matilda Westerman och Melody Farshin.

I september släpptes boken Du har rätt av Jason Diakité och Matilda Westerman. Det är en bok som beskriver de olika artiklarna i Barnkonventionen på ett lättillgängligt sätt för barn i 8-12 årsåldern. Varje artikel innehåller dessutom personliga historier från författarna och från andra som upplevt händelser som sätter artikeln i ett sammanhang. Vi fick lyssna till författarnas tankar om processen med boken, högläsning och de gav oss också kluriga frågor att reflektera till de olika artiklarna. När har du känt att du har blivit diskriminerad som barn?

Matilda Westerman och Jason Diakité sitter i varsin röd fåtölj.
Matilda Westerman och Jason Diakité

Melody Farshins bok Mizeria kom för några år sedan. Hon är aktuell med sin andra bok Lowkey (som släpps i november) och som också är en fortsättning på Mizeria. För Melody har det varit viktigt att skriva en berättelse för de ungdomar som aldrig synliggörs i kulturen. Genom sin bok möter hon ungdomar i skolor som äntligen kan identifiera sig! Det sätter den spännande frågan: Vems historia är det som berättas? i centrum. Och vilken roll spelar möjligheten till identifikation för känslan av tillhörighet och sammanhang? Det här är en fråga som är viktig för alla som arbetar med barns läsning, men i synnerhet i skolan. Vilka texter låter vi barn och ungdomar möta och vilka möjligheter skapar vi för identifikation?

Melody Farshin Melody Farshin står framför bioduken och berättar.
Melody Farshin berättar om sin bok.

Arbetet fortsätter
Under våren 2021 kommer skolorna i projektet att kunna ta del av fördjupade kulturupplevelser som teater, dans och skolbio inom tematiken i projektet. Genom att skapa fler kopplingar vill vi att eleverna inte bara får en kulturupplevelse som fördjupar processen, utan också får fördjupad förståelse kring empati och värderingar. Dessutom ökar samarbetet mellan olika kompetenser på skolorna och samarbetet mellan olika förvaltningar.