Vilka sinnen lär vi oss med, VT2015?

Färgpalett med olika material på.

Färgpalett med olika material på.Nu är det här, Malmö Naturskolas kursprogram vårterminen 2015! Wow, det är helt sprängfyllt med inspiration och fortbildning för spännande undervisning. Vi har finslipat utbudet av kurser inför vårens omgång samt lagt till ett grönt skolgårdsspår. För kanske tänker någon att utomhuspedagogiska arbetssätt nödvändigtvis måste ske i en skog. I så fall vill vi utmana den som tänker så. Kurserna kommer inspirera och ge redskap till användning av fler sinnen i den pedagogiska verksamheten under våren 2015. Malmö Naturskolas kurser utgår från växelspel mellan innerummet och uterummet. Mellan klassrum och skolgård, park eller strand. Låter det spännande?

Ett särskilt slag vill jag slå för kursen ”Utomhuspedagogik för ämnesintegrering” med tre träffar under våren. Det är en introduktion kring utomhuspedagogiska arbetssätt i skolnära miljöer med utgångspunkt i flera av skolans ämnen.

Väl mött på vårens kurser med Malmö Naturskola!