Vinnare av Malmö pedagogpris 2019

Malmö pedagogpris
För andra året delar Malmö stad ut Malmö pedagogpris till pedagoger på stadens tre skolförvaltningar. Direktörerna på skolförvaltningarna överraskade den 11/11 kl 11 vinnarna genom att uppvakta dem på deras skolor och förskola.

De som tilldelas Malmö pedagogpris 2019 är:

Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden, Nicke Pings förskola (förskoleförvaltningen)

Maria Ingheden, Sandra Lagerholm och Annelie Niklasson med blombuketter och diplom.
Från vänster: Maria Ingheden, Sandra Lagerholm och Annelie Niklasson

Motivering: Genom att använda sig av storyline och äventyrspedagogik i sin verksamhet på Nicke Pings förskola avd Trollskogen, fångas barnens kreativitet och fantasi. Tillsammans med barnen skapar pedagogerna Sandra, Annelie och Maria, historier och äventyr fyllda med flaskpost och skattkistor med uppdrag och ledtrådar. Historierna blir så verkliga för barnen att de lever sig in i dem så väl och tar dem med sig hem och kommer nästa dag med nyfikenhet och längtan efter mer. Genom att låta alla barn vara delaktiga i verksamheten, fånga in och använda barnens olika styrkor och kreativitet, stärks hela gruppens lärande genom att man lär av varandra.

Läs mer om när Sandra, Annelie och Maria tilldelades priset här

Läs mer om  Sandras, Annelies och Marias arbete här.

Elin Strömgren, Rosenholmsskolan (grundskoleförvaltningen)

Elin Strömgren med vinnarcheck och blommor
Elin Strömgren

Motivering: Med flera goda egenskaper såsom ödmjukhet, prestigelöshet och initiativ-förmåga lyckas Elin göra skillnad och bidra till hela skolans utveckling. Hon är teoretiskt kunnig och förmår omsätta teorin i praktiken och även sprida den till sina kollegor. Hon ser vad lärarna behöver utifrån elevernas behov och kopplar ihop det systematiska kvalitetsarbetet med didaktiken i klassrummet.

I klassrummet förmedlar Elin tydligt de uppsatta kunskapsmålen till eleverna och även deras lärprocess. Hon ser varje enskild elevs förutsättningar till progression. Genom att arbeta kollaborativt och kooperativt i genomtänkta gruppkonstellationer i dynamiska processer, synliggör hon för eleverna att samarbete är nyckeln till lärande, att man i grupper både kan bidra till lärande och inhämta kunskap för eget lärande. På så sätt äger eleverna sitt eget lärande och vet vad de kan, men också vad deras nästa steg är. Att Elin har en god förmåga att sprida sin kunskap på ett sympatiskt sätt, fångas i en skolledares uttalande ”Hon hjälper mig att bli en bättre ledare”.

Läs mer om när Elin överraskades i matsalen för att ta emot priset här

Läs mer om Elins arbete här. 

Åsa Falk och Kajsa Månsson, Malmö idrottsgymnasium (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen)

Åsa Falk och Kajsa Månsson med blombuketter och diplom.
Från vänster: Åsa Falk och Kajsa Månsson

Motivering: Åsa och Kajsa beskrivs som ett underbart team som uppskattas av såväl kollegor, elever och skolledning. De har en hög relationell kompetens som kommer till sin rätt både i det arbete de bedriver inom skolutveckling tillsammans med kollegorna, men också i sitt arbete med eleverna. I skolutvecklingsarbetet där fokus ligger på att utveckla undervisningen inom språkutveckling och digitalisering, ser man till att alla ämnen involveras. Genom att lyfta de pedagogiska diskussionerna till en ny nivå, fördjupa det kollegiala lärandet och stödja kollegorna i att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas språkligt, har man lyckats inspirera sina kollegor att testa nya undervisningsvägar och höja nivån på undervisningen.

Eleverna ser att pedagogerna aktivt arbetar för att utveckla undervisningen t ex genom auskultationer med fokus på språkutvecklande undervisning, och upplever att undervisningen blivit bättre. Åsa och Kajsa har hög kompetens och har goda relationer till sina elever. De har lyckats få ihop gruppdynamiken i klassrummet och skapat en god lärmiljö med hög måluppfyllelse.

Läs mer om när Åsa och Kajsa tog emot sitt pris här

Läs mer om Åsas och Kajsas arbete här.

Fakta om Malmö pedagogpris

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset delades ut för första gången 2018. Ett pris delas ut i varje skolförvaltning (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Alla Malmöbor kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till pedagogpriset. Juryn består av styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.

Syftet med priset är att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som pedagoger gör för barns, ungas och vuxenstuderandes lärande. Totalt 2019 nominerades 92 unika pedagoger eller arbets/ämneslag till priset (genom 155 inkomna nomineringar). Se alla nomineringar här. 

Stort grattis till alla pristagare!

Här kan du se alla som var nominerade till årets pris.