Vinnare av Malmö pedagogpris 2020: Lisbeth Bern (Gvf)

Man sitter framför dator där Lisbeth Bern sitter med via dator.
Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör, gratulerar Lisbeth Bern via Teams. Foto: Frasse Franzén

Vinnaren av Malmö pedagogpris i kategorin Gymnasium och vuxenutbildning fick inte mindre än 32 nomineringar av främst sina elever, men även många kollegor. Vinnaren heter Lisbeth Bern och arbetar på Komvux Malmö som lärare i svenska som andraspråk. Lisbeth Bern överraskades på Teams av förvaltningsdirektör Lars Rehnberg, kollegor och sin chef i morse. Samtidigt levererades blommor, diplom och annat som är värdigt en vinnare, till hemmakontoret utanför Malmö.

Stort grattis Lisbeth Bern! Hur känns det?

— Det känns jätteroligt! Och jätteroligt att vuxenutbildningen får ett pris. Men det borde ju är inte bara vara jag – även mina kollegor Krisztina Baloug-Olsson, Lisette Thell och Åse Råstam borde få pris.

Vad är det som gör just dig till vinnare av Malmö pedagogpris 2020 tror du?

— När jag tog jobbet med att bygga upp och börja jobba med distansundervisning i grundläggande svenska som andraspråk så var jag väldigt tydlig med att jag måste få lov att misslyckas – för jag hade ju aldrig gjort det innan. Och vi har verkligen utvecklats – det har varit en stor resa som också har lett till goda resultat. Det har varit en jätterolig utmaning.

Kvinna håller upp blombukett och check med 5000 kronor.
Lisbeth överraskades utanför sitt hem med blommor, ballong, tårta, check och diplom.

Vad är det bästa med ditt jobb?

— Jag har jobbat på mellanstadiet i tjugo år och högstadiet i tjugo år men också på Komvux rent fysiskt. Trots det har jag aldrig känt mig så nära mina elever som jag gör nu när jag jobbar med vuxenutbildning på distans. Ofta träffas vi inte ens i realtid utan via inspelningar eller chatt, men man får vara med dem i deras liv på ett helt annat sätt. Man ser hur de bor, hur de mår, när barnen är sjuka, när de är sjuka men ändå kämpar på med utbildningen. Det är också så underbart att få se hur snabbt man kan lära sig ett helt nytt språk och att se hur de enas i att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder.

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, har du redan tankar om hur du vill använda pengarna?

— Det jag vill allra mest är att åka på studiebesök men det går ju inte i det här tiderna.. Så jag hoppas att jag får behålla pengarna ett tag framöver tills det är möjligt igen.

Juryns motivering

Genom tydliga mål och löpande feedback skapar Lisbeth goda förutsättningar för elever att äga sitt eget lärande och utvecklas mer än de trodde var möjligt. Lisbeth har hög tilltro till sina elevers förmåga och stöttar och motiverar dem behovsanpassat. Genom innovativ och elevnära distansundervisning når Lisbeth fram till sina elever, trots det fysiska avståndet dem emellan. Hon ser nya möjligheter hela tiden och bidrar i hög grad till ett kollegialt lärande inom vuxenutbildningen genom att frikostigt dela med sig av sin kompetens och erfarenheter.  Lisbeth ar utvecklat distansundervisningen inom grundläggande svenska som andraspråk, och beskrivs av sina elever som en proffsig pedagog med ett lektionsupplägg som är både utmanande, motiverande, roligt och lärorikt.

Finalister

Totalt inkom 132 nomineringar i gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen till pedagogpriset. Många pedagoger nominerades av flera personer. En urvalsgrupp har haft ett digert arbete med att läsa alla motiveringar och övervägt, bedömt, diskuterat och tillslut utsett tre finalister. Pedagogisk inspirations styrgrupp har sedan utsett vinnarna i respektive förvaltning.

Övriga finalister var:

  • Eva Henriksson-Garatea, S:t Petri skola
  • Lena Kölle, Malmö latinskola 

Grattis även till er! 

Vinnaren Lisbeth Bern enligt nomineringarna

Lisbeth har arbetat med att utforma distansundervisningen för målgruppen inom grundläggande svenska som andraspråk. Genom tydliga mål, nedbrutna i kortare lärsekvenser som tillsammans bygger upp kunskap hos eleven, får hon ett täckande underlag för bedömning av eleverna. Hon tydliggör för eleverna hur inlärningen byggs upp under kursen, och har ett arbetssätt som gör att det är lätt att upptäcka elevers behov eller svårigheter på vägen. Hennes arbetssätt ger eleverna löpande feedback och hon organiserar undervisningen utifrån att den ska ge möjlighet till god och effektiv bedömning av eleverna under vägens gång samt vid betygssättning.

Lisbeth beskrivs som en lärare som har hög tilltro till sina elevers förmåga, att de både kan och vill klara sina studier. Hon stöttar elever utifrån deras behov och är bra på att nyttja tekniken för en elevnära distansundervisning. Dessutom är hon innovativ och drivande i sitt yrkesutövande och bjuder in andra att ta del av vad hennes undervisning och hennes erfarenheter av goda exempel i lärarpraktiken. Lisbeth lutar sig inte tillbaka utan ser nya möjligheter hela tiden.

Av Lisbeths stora antal nomineringar framgår det att hon har en gedigen digital kompetens.  Det framgår också tydligt att hennes lektionsupplägg upplevs av eleverna som såväl utmanande som roligt och lärorikt. Eleverna anser att hon är duktig på att motivera dem samt att hon förklarar på ett lätt sätt och är hjälpsam och tålmodig. Under distansundervisningen skapar hon goda förutsättningar för att lära. Nomineringarna innehåller även ord så som “professionell”, “krävande” och “pålitlig”. Kollegorna trycker på att hon frikostigt delar med sig av sin kompetens och skapar fantastiska möjligheter för eleverna att utveckla sin svenska.

Läs mer om Lisbeths arbete här

Priset

Priset 5000 kr ska användas till kompetensutveckling för att stimulera fortsatt pedagogisk utveckling. I år får även pristagarna varsin biljett till rikskonferensen Bättre skola, som går av stapeln i Malmö (men digitalt) 13-14 jan. Läs mer om konferensen Bättre skola här

STORT GRATTIS LISBETH BERN!