Vinnare av Malmö pedagogpris 2020: Roza Risteska (Grf)

Roza står framför tavla där direktör och kommunalråd syns via digitalt möte.
Roza Risteska tar emot Malmö pedagogpris 2020

Efter ett digert urvalsarbete har en vinnare korats i kategori grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola (grf). Vinnaren heter Roza Risteska och är modersmålslärare och studiehandledare på Modersmålsenheten. Roza överraskades idag på sin arbetsplats där grundskoledirektören Anders Malmquist och Grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren (L) delade ut priset över Teams.

Roza och Anders nuddar armbågar mot varandra och i bakgrunden svävar en stor ballong där det står grattis Roza!
Roza Risteska tar emot diplom och check av sin chef Anders Sörensson, som var på plats för att uppvakta Roza

Stort grattis Roza! Hur känns det att ha fått Malmö pedagogpris 2020?

— Det känns jättebra! Jag är glad och stolt över mig själv faktiskt. Jätteroligt att så många kollegor och även elever har nominerat mig. Jag blev glad bara av att vara nominerad, det räckte för mig men nu är jag så klart ännu gladare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

— Att få dela med mig av allt jag kan till kollegor, chefer och elever. Jag är glad att jag har fått stort förtroende från ledningen att kunna arbeta med det jag tycker är roligt och som jag är bra på.

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, har du redan tankar om hur du vill använda pengarna?

— Jag vill använda dem till något som gynnar varje elevs bästa skola. Kompetensutveckling som jag kan dela med kollegor och elever.

Juryns motivering lyder:

Som förstelärare på modersmålsenheten har Roza en viktig roll i att utveckla och driva en kvalitativ modersmålsundervisning och studiehandledning. Rozas långa erfarenhet som lärare med stor relationell och kommunikativ kompetens, är värdefullt i uppdraget som förstelärare när hon handleder lärare med utgångspunkt i aktuell forskning för att belysa olika delar av undervisningens kvalitet. Genom tillit, tillgänglighet och goda relationer bidrar hon även till en god arbetsmiljö.  Roza arbetar också med att planera undervisning med formativ bedömning, digitala verktyg och språklig stöttning, vilket möjliggör för eleverna att utvecklas mot målen. Det stora antalet nomineringar ger en samstämmig bild av en oerhört kompetent pedagog som bedriver en undervisning med fokus på kvalitet, tydlighet, engagemang och delaktighet och som i hög grad bidrar till ett kollegialt lärande. 

Finalister

Totalt inkom 269 nomineringar i grundskoleförvaltningen till pedagogpriset. Många pedagoger nominerades av flera personer. En urvalsgrupp har läst alla motiveringar, övervägt, bedömt, diskuterat och tillslut utsett tre finalister.
Övriga finalister var:

  • Linn Hörnfalk, Mellanhedsskolan
  • Anna Schylander, Kroksbäcksskolan

Grattis även till er! 

Vinnaren Roza Risteska enligt nomineringarna

Roza med blommor, diplom och check.
Roza med blommor, diplom och check.

Roza har en lång erfarenhet som lärare och hennes formativa och pedagogiska kompetens är tydlig i motiveringarna, där en elev bland annat skriver att Rozas återkoppling gör att “avståndet mellan det vi kan och det som vi ska kunna minskar.” I elevernas beskrivningar framträder en undervisning med fokus på tydlighet, engagemang och delaktighet.

Roza är uppskattad av både elever och kollegor för sin förmåga att lyssna, skapa tydliga förväntningar och bygga upp ett förtroende baserat på tillit och respekt. I såväl elevers som kollegors motiveringar framhävs också Rozas relationella och kommunikativa kompetens. En elev skriver: “Roza är en duktig lärare och kan lära oss, lyssnar på våra åsikter och ger möjlighet till oss att välja vilka texter vi vill arbeta med, hur och med vem. Hon vill att vi alla ska uppnå bra resultat och hon tror på att var och en av oss kan lära sig och utvecklas. Det gör att vi bli mer engagerade och ta större ansvar för vårt eget lärande.”

En av Rozas kollegor uttrycker det så här: “Roza är tydlig och har en god kommunikativ förmåga. Hon uppmuntrar oss, stöttar och motiverar oss att skapa verktyg för systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering.”

Prinsesstårta där det står Grattis Roza!
Vad passar väl bättre än en tårta för att fira?

Som förstelärare på modersmålsenheten har Roza en viktig roll i att skapa och genomföra olika modeller för en kvalitativ modersmålsundervisning och studiehandledning. I sitt arbete med att utveckla verksamheten utgår hon från sin långa erfarenhet som lärare och hämtar exempel från undervisningen med sina elever, i såväl grundskolan som gymnasieskolan.

Malmö Delar har hon skapat och lagt upp flera digitala pedagogiska planeringar med konkreta exempel och övningar som idag utgör modeller och inspiration för många lärare.

En elev sammanfattar Rozas betydelse för hens lärande så här: “När man kommer i ett annat land man känner sig hopplös. Allting är nytt och som elev vet inte hur man ska göra. Man behöver allt stöd som finns. När jag fick studiehandledning med Roza fick jag hopp.”

Läs mer om Rozas arbete här

Priset

Priset 5000 kr ska användas till kompetensutveckling för att stimulera fortsatt pedagogisk utveckling. I år får även pristagarna varsin biljett till rikskonferensen Bättre skola, som går av stapeln i Malmö (men digitalt) 13-14 jan. Läs med om konferensen Bättre skola här

Psssst – på fredag får vi veta gymnasie-vuxenutbildningsförvaltningens pris och efter det förskoleförvaltningens!