Vinnare Malmö pedagogpris 2019 (Grf): Elin Strömgren

Anders Malmqvist överraskar Elin Strömgren med blombukett.

Elin Strömgren arbetar på Rosenholmsskolan och överraskades av skolkommunalråd Sara Wettergren (L), grundskoledirektör Anders Malmquist samt Rosenholmsskolans ledning och många kollegor när hon satt och åt lunch med sina elever i årskurs två. Tystnaden lade sig i matsalen när Anders Malmquist läste upp juryns motivering till priset, men följdes snart av jubel och gratulationer. Många ville krama mottagaren av Malmö pedagogpris 2019 i kategorin grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola.

Elin är förstelärare på Rosenholmsskolan, en F-3-skola, och beskrivs av kollegor och skolledning som en oerhört skicklig pedagog som bidrar till hela skolans utveckling. Hon delar med sig av den stora kunskapsbanken som hon besitter utan förbehåll. Hon är mycket ambitiös och har ett professionellt förhållningssätt mot elever, vårdnadshavare och kollegor och har stor förmåga att se saker utifrån olika perspektiv. Elin beskrivs som flexibel och lyhörd för andras åsikter och är lösningsfokuserad.

Hon tydliggör lärandeprocessen för sina elever på ett mycket konkret sätt och ser varje enskild elevs förutsättningar till progression. Elins förmåga att fånga eleverna, vägleda dem och skapa goda lärmiljöer såväl inomhus som utomhus är en av hennes styrkor. Elins arbete vilar på en vetenskaplig grund, hon är teoretiskt kunnig och förmår omsätta teorin i praktiken och sprida detta i sin roll som förstelärare. Läs mer om Elins arbete här. 

Stort grattis Elin Strömgren till Malmö stads pedagogpris 2019! Hur känns det att ha fått det?
— Jag kan inte riktigt smälta det, det känns fint och värmande. Det finns så många fantastiska pedagoger, jag har bara haft turen att bli nominerad. Vi är många som kämpar och sliter varje dag på olika sätt, säger Elin. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
— Eleverna, säger Elin spontant samtidigt som flera barn kommer fram och kramas och gratulerar henne.
— Att få jobba med små människor med potential, att stötta dem att hitta sina styrkor. Det är det bästa med jobbet, säger hon.

Varför tror du att just du fick priset?
— Vet faktiskt inte. Jag försöker vara ödmjuk och är väldigt nyfiken hela tiden. Jag har svårt att sitta still, jag vill liksom alltid lite till. Jag tycker det är så roligt med utveckling, säger Elin.

Elin Strömgren med vinnarcheck och blommorElin läser motiveringen och säger att hon är överväldigad, men kanske kan känna igen sig i den trots att det är svårt att smälta just nu.

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, har du redan tankar om hur du vill använda pengarna?
— Får jag dela det med mitt arbetslag? Det känns just nu som det är det jag vill göra; kompetensutveckling tillsammans med mina kollegor, säger Elin. 

Juryns motivering lyder:

”Med flera goda egenskaper såsom ödmjukhet, prestigelöshet och initiativförmåga lyckas Elin göra skillnad och bidra till hela skolans utveckling. Hon är teoretiskt kunnig och förmår omsätta teorin i praktiken och även sprida den till sina kollegor.

Hon ser vad lärarna behöver utifrån elevernas behov och kopplar ihop det systematiska kvalitetsarbetet med didaktiken i klassrummet.

I klassrummet förmedlar Elin tydligt de uppsatta kunskapsmålen till eleverna och även deras lärprocess. Hon ser varje enskild elevs förutsättningar till progression. Genom att arbeta kollaborativt och kooperativt i genomtänkta gruppkonstellationer i dynamiska processer, synliggör hon för eleverna att samarbete är nyckeln till lärande, att man i grupper både kan bidra till lärande och inhämta kunskap för eget lärande. På så sätt äger eleverna sitt eget lärande och vet vad de kan, men också vad deras nästa steg är.

Att Elin har en god förmåga att sprida sin kunskap på ett sympatiskt sätt, fångas i en skolledares uttalande ”Hon hjälper mig att bli en bättre ledare”.”