Vinnare Malmö pedagogpris 2019 (Gvf): Åsa Falk och Kajsa Månsson

Åsa Falk och Kajsa Månsson med blombuketter och diplom. Lars Rehnberg vid sidan.

Åsa Falk och Kajsa Månsson är mottagare av Malmö pedagogpris 2019 i kategorin gymnasieskola och vuxenutbildning och överraskades på sin arbetsplats Malmö idrottsgymnasium tidigare idag av förvaltningsdirektör Lars Rehnberg tillsammans med skolledningen och kollegor. Både Åsa och Kajsa befann sig i sina klassrum i anslutning till varandra när de överraskades, så även eleverna fick delta i prisutdelningen.

Åsa och Kajsa beskrivs som synnerligen kompetenta lärare. Genom sina försteläraruppdrag har de arbetat ingående med språkutveckling och digitalisering i undervisningen som givit väldigt goda resultat hos eleverna. Med goda relationer till eleverna har de lyckats få ihop gruppdynamiken i klassrum och omvandlat den till en väldigt god lärmiljö med hög måluppfyllelse. De skapar ett öppet klimat där lärarna träffas och diskuterar hur de bäst kan hjälpa ungdomarna. Genom höga förväntningar på sig själva, eleverna och kollegor driver de undervisningen och lärandet framåt på hela Malmö Idrottsgymnasium.

Åsa och Kajsa har tillsammans planerat, genomfört och drivit skolans fortbildning genom kollegialt lärande, där deras upplägg säkerställer att alla kollegor får komma till tals. All pedagogisk personal deltar i satsningen som har fokus på språkutveckling genom digitala verktyg. Åsa och Kajsa leder dessa grupper där forskningsbaserade artiklar, auskultation mellan lärare och diskussion tar den pedagogiska diskussionen och undervisningen till en ny nivå. Utvärderingarna visar att personalen är genomgående nöjda och inspirerade att testa nya undervisningsvägar pga det arbete Åsa och Kajsa leder. Även eleverna vittnar om deras goda arbete, dels på individnivå men även på gruppnivå då klasserna uppskattar när lärarna håller sig inom samma ramar fast med forskningsbaserat nytänk.

Läs mer om Åsa och Kajsas arbete här

Åsa Falk och Kajsa Månsson med blombuketter och diplom.
Från vänster: Åsa Falk och Kajsa Månsson

Stort grattis till Malmö stads pedagogpris i kategorin gymnasium och vuxenutbildning!  Hur känns det att ha fått det?

— Det känns jätteroligt och helt överrumplande. Det är fantastiskt, säger Kajsa
— Jag tycker också det är jätteroligt att bli uppskattad för sitt arbete på skolan, säger Åsa.

Vad är det bästa med ditt jobb? 

— Även om man har en god planering kan det komma överraskningar. En dag är aldrig den andra lik. Man ser unga människor göra framsteg och lära sig, det är det bästa, säger Åsa.
— Det som Åsa säger sammanfattar ganska bra vad jag också tycker. Jag tycker det är roligt att jobba med människor och se ungdomar utvecklas. De tänker nytt och ibland annorlunda. Ibland är de trötta och man får peppa dem. Men ibland är det de som bidrar med energi. Det är roligt att vara lärare på det sättet, säger Kajsa.

Varför tror ni att just ni fick priset? 

— Vi är ett bra team. Men det är inte bara vi två utan vi har ett väldigt bra samarbete med våra kollegor. Jag tror vi jobbar väldigt nära våra kollegor. Det underlättar vårt arbete. Jag tror att de ser vårt slit och vill att vi i kollegiet ska gå framåt tillsammans. Vi är ett bra lag, säger Kajsa.
— Jag tror också att det beror på att vi känner att vi jobbar bra tillsammans och lyfter varandra. Det kan nog ha med det att göra, säger Åsa.

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt
pedagogisk utveckling, har du redan tankar om hur du vill använda pengarna?

— Jag har inte hunnit tänka på det. Det finns så mycket att förkovra sig i, säger Åsa.
— Jag har inte heller hunnit fundera på det. Vi får återkomma till det, säger Kajsa Månsson.


Juryns motivering:

Åsa och Kajsa beskrivs som ett underbart team som uppskattas av såväl kollegor, elever och skolledning. De har en hög relationell kompetens som kommer till sin rätt både i det arbete de bedriver inom skolutveckling tillsammans med kollegorna, men också i sitt arbete med eleverna. I skolutvecklingsarbetet där fokus ligger på att utveckla undervisningen inom språkutveckling och digitalisering, ser man till att alla ämnen involveras. Genom att lyfta de pedagogiska diskussionerna till en ny nivå, fördjupa det kollegiala lärandet och stödja kollegorna i att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas språkligt, har man lyckats inspirera sina kollegor att testa nya undervisningsvägar och höja nivån på undervisningen.

Eleverna ser att pedagogerna aktivt arbetar för att utveckla undervisningen t ex genom auskultationer med fokus på språkutvecklande undervisning, och upplever att undervisningen blivit bättre. Åsa och Kajsa har hög kompetens och har goda relationer till sina elever. De har lyckats få ihop gruppdynamiken i klassrummet och skapat en god lärmiljö med hög måluppfyllelse. 

 

Stort grattis Åsa Falk och Kajsa Månsson!