Vinnarna av Malmö Pedagogpris på Malmö delar

Bild på vinnarna av Malmö Pedagogpris.
Vi gratulerar alla vinnare till Malmö Pedagogpris 2022 och är extra stolta över att två av vinnarna, Linn Hörnfalk och Camilla Lindskoug, dessutom är flitiga att dela med sig till sina kollegor via Malmö delar!

Priset tillfaller en pedagog som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och som bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund. Det kan vi verkligen skriva under på att vinnarna har gjort! Idag lyfter vi några av deras resurser men kan rekommendera er att söka på deras namn för att ta del av mer spännande och inspirerande material.

Linn Hörnfalk – vinnare i kategorin grundskolan

Bokcirkel – Glasbarnen

I den här resursen får du ett helt upplägg för en bokcirkel till  den spännande och lite mystiska boken Glasbarnen. Dessutom finns det både diskussionsfrågor och bedömningsmatriser. Vill du läsa en annan bok har Linn flera andra bokcirklar att ta del av. 

Skriv berättelse – om superhjältar

I det här arbetet tränar eleverna på att skriva berättelser och utveckla sitt skrivande. Eleverna får en given struktur att förhålla sig till och utifrån den ska de skriva en superhjälteberättelse! Upplägget bygger på sex moment som beskrivs utförligare i resursen.

Camilla Lindskoug – vinnare i kategorin gymnasiet/komvux

Talängslan i skolan

I den här resursen presenteras effektiva strategier för elever som lider av talängslan i ett upplägg som utgår från hur Camilla har jobbat med en grupp elever som behövde extra stöd med sin talängslan. Du kan så klart anpassa upplägget som utgår från sex träffar, till helklass.

Givande läsning – för alla elever

Hur får man till gemensam läsning i skolan som fungerar för alla? I det här upplägget får eleverna först välja mellan två romaner. Du eller eleverna väljer själva vilka böcker som ska läsas. Planeringen fungerar oavsett vilka böcker ni väljer! Eleverna får sedan läsa i lite olika takt och de får välja mellan olika uppgifter under läsningens gång.

Förutom att skapa en större motivation till läsande och ett lugnt arbetsklimat ger det här upplägget dig som lärare en god insikt i elevernas relation till litteratur, deras lässtrategier och deras läsförståelse.  

Vi hoppas att ni ska ha stor glädje av vinnarnas kollegiala delande och önskar er alla en fin decembervecka! 

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.