VÖL – en arbetsmodell för att träna läsförståelse

Elever sitter vid bord med varsin dator.

Lärare vet hur viktigt det är att utgå från det eleven redan känner till och gradvis introducera ny kunskap. Att sakta öka svårighetsgraden gynnar både inlärning och språkutveckling.

En konkret arbetsmodell är VÖL, som med fördel kan användas för att träna läsförståelse av faktatexter.

Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, presenterar modellen i boken Att undervisa i läsförståelse (2009). Hon beskriver VÖL som en undervisningsmodell där elever får visa hur de kan integrera ny kunskap med sådant de redan vet.

Syftet med modellen är: att

·      Att medvetandegöra för eleverna vad de redan Vet om det aktuella ämnet liksom att aktivera och samla gruppens förkunskaper.

·      Att ta reda på vad eleverna Önskar lära sig. Vad är de nyfikna på?

·      Att sammanfatta vad de har Lärt sig. Här samlas så småningom gruppens svar och lärdom.

Vet

Önskar veta

Lärt mig

Strategi:

Eleven funderar på vad hen redan vet.

Strategi:

Eleven ställer frågor som hen önskar få svar på.

Strategi:

I slutet av momentet sammanfattar eleven vad hen har lärt mig.

I bloggen  med följande adress:  http://www.lindaellinorelindberg.se/  kan du läsa om VÖL och andra metoder.

Linda Ellinore Lindberg