Seminarium: Webbpublicering i skolan

Avbildning av .se hemsida. På bilden står det Hur gör man en webbplats?

Avbildning av .se hemsida. På bilden står två lärare och undervisar.8 september 2011: Webbstjärnan åter i sta´n. I samband med ett antal workshops här i Malmö var det dags för ett seminarium om ”Webbpublicering i skolan”.  Webbstjärnan.se drivs av Stiftelsen för Internetinfrastruktur som ansvarar för internetdomänen .SE . Stiftelsens uppdrag även är att främja internetanvändningen i Sverige.

Barn och unga saknar Digital kompetens.
”- Våra barn och unga är duktiga på datorspel, Facebook och sådant, men de är faktiskt inte så duktiga på att använda Internet som vi tror”. säger Kristina Alexanderson , projektledare på Webbstjärnan, (t.h. i bild).

Tävlade i Webbstjärnan – fast de inte kunde något om webbpublicering!
Webbstjärnan är egentligen en tävling där skolklasser kan delta med sin webbplats. För att gå vidare till final måste webbplatsen uppfylla vissa kriterier. ”- Jag visste inget om upphovsrätt, Creative Commons och webbpublicering när jag slängde mig ut i det här tillsammans med mina elever – men jag och eleverna lärde oss massor under arbetet med vår webbplats.” berättar Ingela Clarin , lärare på Augustenborgsskolan i Malmö, (t.v. i bild). Det gick uppenbarligen väldigt bra. För Ingela och hennes elever kom på bronsplats i sin tävlingsklass för år 3-9 i Webbstjärnan 2011 med webbplatsen Expedition Augustenborg. Läs mer om det här. Syftet med webbplatsen var att eleverna skulle träna sig i att skriva i olika genrer.

Avbildning av .se hemsida. På bilden står det Hur gör man en webbplats?
På Webbstjärnans hemsida hittar du material för hur du skapar en webbplats och arbetar med webbpublicering i skolan.

En tänkt PowerPoint blev i stället en webbplats!
Kristina Alexandersson arbetade tidigare som lärare på ett gymnasium i Stockholm. Hon beskriver sig själv som en traditionell lärare och en person som inte tyckte om Internet. Efter att ha läst John Ajvide Lindqvists bok Låt den rätte komma in planerade hon upp ett stort arbetsprojekt kring boken i svenskämnet för sina elever . Hon hade en idé om att  arbetet skulle resultera i en PowerPoint. De egna bristfälliga kunskaperna i PowerPoint gjorde att hon anmälde sig till en kurs i webbpublicering hos Webbstjärnan. Det blev ingen PowerPoint. Men tack vare allt stöd från Webbstjärnan blev det istället en hemsida. För så är det – lärare och elever som anmäler sig till Webbstjärnans tävling får förutom tillgång till webbplats och verktyg support och handledning hela vägen.

För mycket ”klipp & klistra”.
Den första webbplatsen Kristina gjorde med sina elever tyckte hon dock lev väldigt ”platt”. Hon såg att det dels berodde på att texterna hade tillkommit genom för mycket ”klipp & klistra”. Men också att de bara hade lagt in det färdiga arbetet på webbplatsen. Det gjorde att man inte kunde uppleva elevernas arbetsprocess. Men Kristina gjorde nya försök i nya projekt. Nu fick eleverna jobba gruppvis och ansvara för varsin webbplats. På webbplatsen fick eleverna genom Kristina tillgång till uppgifter, tidsplan, betygskriterier, förväntningar på deras arbete. Många diskussioner gjorde också att eleverna vågade skriva texter med sina egna ord.

Föräldradelaktighet
Ingela upplever flera fördelar med webbpublicering i skolan. Föräldrarna kan enkelt ta del av vad barnen gör i skolan. Mål och annan information kring arbetsområdet finns på webbplatsen och försvinner inte som pappersinformation har en tendens att göra.  Eleverna blir stimulerade av att skriva för fler än bara läraren. Framför allt får eleverna med sig kunskap för framtiden – digital kompetens och att kunna skriva i ett större sammanhang.

Några webbplatser att inspireras av som Ingela är inblandad i: