Yukiko Asami Johansson – Matematik – Japanska modellen för problemlösning

Yukiko Asami.

Yukiko Asami Johansson undervisar inom lärarutbildningen i matematik vid Högskolan i Gävle. Strukturerad problemlösning, kallades den undervisningsform som utvecklats i Japan där man fokuserar på att stimulera elevernas inställning till att delta i de matematiska aktiviteterna under lektioner. Jag kommer att beskriva hur man tillämpar den undervisningsformen på lektioner i vardagen i Sverige med fokus i uppgifterna och helklassdiskussioner.

Lyssna till Yukiko på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 10.30-12.00 eller 15.00-16.30 på Malmö latinskola.