Publicerat:

Ett andra steg mot en transspråkande praktik i Malmö

Lärarna i transspråkandeprojektet i Malmö stad är starkt övertygade om att ett transspråkande perspektiv i undervisningen är nödvändigt och självklart för likvärdigheten. Studien av andra årets projekt visar också tydlig…

Utgånget

Publicerat:

Konferens kring transspråkande

Malmö. 08.00–08.20 Incheckning 08.20–08.30 Välkomna! 08.30– 10.00 Gudrun Svensson – Vad är transspråkande? 10.00–10.30 Fika 10.30–11.15 Workshop 1: Sarah Hederstierna, Stavros Gelios och Sofia Aprile: Så här arbetar vi transspråkande