Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Transspråkande en väg mot det svenska språket

…Apelgårdsskolan försöker ha ett transspråkande förhållningssätt, och det handlar inte bara om språk, utan även kultur. – Transspråkande gav mig ytterligare tankar om hur man kan arbeta mer interkulturellt i…

Publicerat:

Ett andra steg mot en transspråkande praktik i Malmö

…Ett andra steg mot en transspråkande praktik, Grundskoleförvaltningen, Malmö stad Svensson Källberg, P. & Karlsson, A., 2019, Ett första steg mot en transspråkande praktik, Grundskoleförvaltningen Pedagogisk Inspiration Malmö https://pedagog.malmo.se/artiklar/transsprakande-som-laranderesurs/ https://pedagog.malmo.se/artiklar/flersprakig-undervisning-starker-identiteten/…

Publicerat:

Flerspråkighet som resurs - Transspråkande hemuppgifter

…samhället. Lund: Studentlitteratur. 103–124 Svensson, Gudrun (2017). Transspråkande i praktik och teori. Stockholm: Natur & kultur. Torpsten, Ann-Christin (2018) Transspråkande, tidigare kunskaper och lärande. I Paulsrud, BethAnne, Rosén, Jenny, Straszer,…

Publicerat:

Ett första steg mot en transspråkande praktik

…att eleverna blivit mer delaktiga i undervisningen och visar stolthet då deras språk synliggörs. Lärarna betonar att förhållningssättet är mycket viktigt. Utan att diskutera det och förändra det blir transspråkande

Publicerat:

Flerspråkighet som resurs - Modersmål och andra ämnen

Ett transspråkande arbetssätt innebär att elevens alla språkliga resurser används medvetet i syfte att utveckla språk, kunskap och identitet. Arbetssättet vilar på en flerspråkighetsnorm, vilket betyder att lärare och annan…