Tack Cristina! Så viktiga, grundläggande och så kvalitativa aspekter i det mellanmänskliga lärandet. Inte minst då relationen inte är symmetrisk utan, makt ordnat. Tänker att Elizabeth F och jag har använt oss av perspektivet, förhållningssättet och formen Inter-kulturell-kommunikation, för att ta vara på de olika kunskaper och erfarenheter som finns i rummet och möjliggöra jämlikhetsprocesser. Mycket viktigt och intressant petspektiv! Om detta perspektiv inte finns, vad händer då med barnets självbild, självförståelse och motivation? Är det kanske så, att vi rent av diskriminerar barnet om det Normkritiska perspektivet inte omsätts, i varje möte med barnet? Tack!