Gå direkt till innehållet

Vad kan man ha en skollogoped till?

Publicerat: Skribent: Ida Rosqvist
Bildstöd visar frågan vad man kan ha en skollogoped till.

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så blir vi skollogopeder i Malmö (och landet i stort) bara fler och fler! Men vad kan man egentligen ha en skollogoped till? Jag har tidigare varit inne på skollogopedens roll och arbete i inläggen Logo-vadå för nånting? och  En dag hos skollogopeden. Jag har också beskrivit mitt uppdrag i blogginlägget Välkommen in i min vardag som skollogoped  på Skola365.

I det här inlägget tänkte jag ge lite mer exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i uppdraget som skollogoped. Eftersom vi inte är en lagstadgad profession inom elevhälsan (ännu!) är det fortfarande fritt fram för skolledare och kommuner att själva påverka hur vår kompetens ska utnyttjas inom den enskilda skolan eller kommunen.

Hur uppdraget som skollogoped ser ut skiljer sig ofta en hel del åt om man är anställd inom en kommuns centrala elevhälsa/resursteam eller liknande eller om man, som jag (och de flesta andra skollogopeder inom Malmö Stad), är anställd direkt på en skola och det är det senare som jag utgår från i det här inlägget.

 

Bildstöd visar logopeders kompetensområden.

Logopedens utbildning är en fyraårig tvärvetenskaplig utbildning inom språk, psykologi och medicin. Den ger bland annat kunskap inom typisk och avvikande språklig-, kommunikativ-, läs- och skriv-, matematisk-, utvecklingspsykologisk-, social- och emotionell utveckling. Den ger även kunskap om hur utveckling inom dessa områden kan stöttas.

 

Utöver detta ingår kunskaper kring talstörningar (såsom stamning och motoriska uttalsvårigheter), röstproblem (såsom heshet och rösttrötthet) samt medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar och skador. Även ätutveckling och ät- och sväljsvårigheter ingår i logopedens kompetens.

 

En stor del av utbildningen fokuserar på att ge kunskap om utvecklingsbaserade funktionsnedsättningar som kan påverka inlärning och socialt samspel (såsom språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, ADHD, specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt matematiska svårigheter) ur en tvärprofessionell synvinkel.

Efter examen utfärdas legitimation av Socialstyrelsen.

 

Bildstöd visar skollogopedens roll.

Huvudsakligt uppdrag är att genom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd få eleverna att utvecklas så långt som är möjligt i relation till läroplanen.

Triangel visar olika stödnivåer inom skolan.

Skollogopedens arbetet utgår från skolans styrdokument men regleras även av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Två trianglar, varav en är upp och ner visar skollogopedens uppdrag.I min tjänst utgår jag från den ”omvända behovstriangeln”, d.v.s. mest tid läggs på direktarbete med de elever som har störst stödbehov. Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som skollogopeder kan ha på en skola. Men som jag skrev tidigare har skolledning/kommun möjlighet att själva forma innehållet för en skollogopedtjänst.

 

Del av triangel där det står ledning och stimulans.

LEDNING OCH STIMULANS

 • Generell kompetensutveckling inom exempelvis språk, kommunikation, läsning och skrivning
 • Specifik kompetensutveckling såsom TAKK och SymWriter
 • Delta i det generella utvecklandet av ledning och stimulans för alla elever
 • Ta fram och implementera bildstöd

Gul del av triangel där det står extra anpassningar.

EXTRA ANPASSNINGAR

 

 • Handledning och bollplank till pedagoger kring extra anpassningar (språkligt, läs och skriv, tidsuppfattning, struktur, socialt etc)
 • Kortare period av färdighetsträning
 • Ta fram material utifrån specifika elevers behov
 • Insatser kring alternativa verktyg
 • Ljudanpassning av klassrum samt samverka med hörselpedagog och pedagog vid hörselnedsättning

Röd triangel där det står särskilt stöd.

SÄRSKILT STÖD

 

 • Genomföra utredningar om särskilt stöd
 • Upprätta och utvärdera åtgärdsprogram
 • Långvariga perioder av färdighetsträning (muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling)

 

Bildstöd för övriga uppgifter.

Som med andra tjänster inom skolan få tillkommer en massa andra arbetsuppgifter och här kommer några exempel:

 • Sammanställa underlag samt ansöka till Kommunikationsskolan.
 • Inhämta av journalkopior från logopedmottagningen.
 • Överlämningar med t.ex. förskolan, logopedmottagningen, Bup och Habilitering.
 • Överlämningar med mottagande skola vid skolbyte.
 • Planera, förbereda och delta vid överlämningar till årskurs 7.
 • Samverkan med externa verksamheter såsom Bup och Hab, t.ex. samverkans/planeringsmöten samt bidra med underlag till utredningar.
 • Delta i resursteamsmöten, analysmöten, målkonferenser, EHT-konsultation etc.
 • Ansvara för utredningsgång, sammanställa underlag och skicka remiss till logopedmottagningen.
 • Ansöka och delta i processen vid psykologutredningar/insatser (föräldrasamtal inför, formulera och skicka in ansökan, delta vid uppdragssamtal, delta vid återkopplingssamtal, bidra till att tolka effekt av resultat i skolvardagen).
 • Bidra till pedagogisk bedömning inför ansökan till särskola.
 • Sammanställa underlag och ansöka om tilläggsbelopp.
 • Göra klassrumsobservationer på individ- och gruppnivå kring exempelvis skapandet av en språkligt och kommunikativt tillgänglig lärmiljö.
 • Rådgöra kring vidare kartläggningar på individnivå.
 • Samverka med pedagoger, speciallärare och specialpedagoger vid pedagogiska kartläggningar.
 • Delta i skolövergripande utvecklingsarbete kring t.ex. rutiner, screening, samverkan etc.
 • Samverkan med pedagoger och övriga stödfunktioner/EHT för att få en helhetsbild kring planering och insatser på individnivå.
 • Föräldrasamtal kring elevens stödbehov och konsekvenser av svårigheter på kort och lång sikt. Bidra till att föräldrar får kunskap och insikt i hur de kan stötta sina barn.
 • Föräldrasamtal för att konkretisera resultat av gjorda psykologiska och/eller logopediska utredningar
 • Rådgöra kring samt ev. stötta vid behov av remiss/egenremiss till logopedmottagningen för icke-inlärningsrelaterade logopediska frågor såsom stamning, röstproblem och uttalssvårigheter.
 • Delta vid utvecklingssamtal.
 • Delta vid inskrivningssamtal i förskoleklass för elever med kända behov.
 • Delta vid övriga föräldrasamtal vid frågor kring språk, läs och skriv, kommunikation etc.
 • Bidra med kompletterande kompetens vid tillfällen för kollegialt lärande.

 

Det här var några exempel på vad en skola kan ha en skollogoped till. Ganska mycket, va? En del kan säkert tänka att mycket överlappar med vad speciallärare och specialpedagoger kan göra och det är absolut ofta så! Däremot betyder inte det att man ska tänka att skollogoped är istället för utan tillsammans med speciallärare/pedagog. Vi har olika kompetenser och allra bäst blir det när vi har ett välfungerande samarbete där vi tillsammans kommer längre än vad vi gjort var för sig!

 

Arbetar du själv som skollogoped eller har du anställt en skollogoped? Kommentera gärna om denne har annat uppdrag/arbetsuppgifter än de jag gett exempel på!

9 Kommentarer

 1. Hej!

  Mycket intressant läsning och vad mycket du gör. Din pyramid var mycket intressant och på särskilt stöd där föll en av rubrikerna bort för mig eftersom jag är ensamlogoped i skolan i kommunen, dvs jag har cirka 4000 elever! Och förskolebarnen är inte inräknat i detta i och med att jag inte har dom! Och det var rubriken långvariga perioder av färdighetsträning. Här kan jag inte ha någon behandling på något barn. Föräldrarna kan få vara med när jag tränar tex ”R” som är ett ”stort” problem hos lärarna! Då kan jag visa föräldrarna hur dom ska göra å så får dom gå hem och träna själv.
  Ska lämna detta till min chef och argumentera för en till logopedtjänst! För vi behövs. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra dyslexiutredningar, informera föräldrar och personal om barns språkliga svårigheter, ge tips och råd. För här uppe avslutar landsinget barnen vid 6-års ålder då blir det skolans ansvar men skolan har inte resurser och hur långt räcker jag?
  Tack för en mycket bra skriven presentation av skollogoped! Min dröm är att bli en logoped på varje skola här i stan! Få se när jag når dit!

 2. […] är ju (ännu) inte en lagstadgad profession i elevhälsan, men som jag bloggat om tidigare ser fler och fler skolor och kommuner vad vi kan bidra med och väljer att anställa […]

 3. […] är ju (ännu) inte en lagstadgad profession i elevhälsan, men som jag bloggat om tidigare på skollogopedbloggen ser fler och fler skolor och kommuner vad vi kan bidra me… och väljer att anställa […]

 4. Hej!!

  Fick tips att läsa din blogg av min chef på Centrala Barn- och Elevhälsan. Som en av mina elever brukar säga när vi trivs ihop och gjort något bra: ”- Du e kung”. Bra skrivet!

  Här hos oss håller vi dessutom på att skriva på ett ledningssystem och tillhörande metodbok, där vissa ting du skriver är självklara och ska finnas med. Hur långt har ni kommit med det? Hörde att ni har en samordnande logoped för detta arbete i Malmö kommun.

  1. Hej Göran!

   Ida är tjänstledig just nu så du får ett svar av mig istället :) I Malmö finns det mycket riktigt en samordnande logoped! Hennes mailadress är: tamara.sekulic@malmo.se

   Kanske hon kan ge tips och råd i ert arbete?

   Ha en fin dag!
   Johanna/Pedagog Malmö

 5. Hej!
  Anställs Skollogoped med semesteranställning eller ferieanställning?

  Med vänlig hälsning
  Malin

  1. Hej! Det allra vanligaste är att vara anställd med vanlig semesteranställning. Som jag har förstått det har det blivit striktare att ha ferieanställning för personalkategorier som inte är lärare, men jag tror att det finns enstaka skollogopeder som ändå har detta fortfarande. Sen finns det även enstaka skollogopeder som är anställda med uppehållsanställning. Mvh/Ida

 6. Hej vilka skolor i Malmö har logopederna,

  1. Hej! Vi på Pedagog Malmö vet inte helt säkert vilka skolor det är som har. Det är upp till varje skolledningen ifall man vill anställa en skollogoped. Men tre skolor som vi med säkert vet att de har är Sofielundsskolan, Värner Rydénsskolan och Rosengårdsskolan.

  2. Hej! Den här listan över vilka skolor i Malmö som har skollogoped är från 2017 och är inte helt uppdaterad längre. En del skolor har tillkommit och vissa har inte längre logoped, men de allra flesta stämmer fortfarande: https://pedagog.malmo.se/2017/08/10/skollogopederna-i-malmo-blir-fler-och-fler/

 7. Hej
  Vad gäller för en legitimerad logoped som är anställd som speciallärare i skolan. Går hen under skollag eller hälsa och sjukvårdslagen?
  Personen i fråga gör speciallärar uppgifter i nuvarande arbete på skolan
  Självklart är de kunskaper hen har som logoped precis do. Du säger till stor fördel för eleverna och kollegor.
  Med vänlig hälsning, Cim

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!