Boel Forsell och Nha Lhu, logopeder på Värner Rydénskolan.
Skollogopederna Boel Forsell och Nha Lhu.

Ett gemensamt bildstöd är ett steg mot “Varje elevs bästa skola”

Statistiskt finns det minst två elever med språkstörning i varje klass. På Värner Rydénskolan vill skollogopederna att elever med språkstörning ska känna igen sig i stödstrukturer och strategier, oavsett pedagog eller årskurs. Därför togs ett gemensamt arbetssätt och bildstöd fram.
– Vi och pedagogerna märkte att det här var inte bara för elever med språkstörning, utan vi når ut till alla elever som har behov av det här explicita stödet, säger logoped Nha Lu.

Fredagen den 18 oktober är det en internationell dag för att öka medvetenheten om språkstörning. När Boel Forsell anställdes på Värner Rydénskolan hade det tidigare inte funnits några anställda logopeder på skolan. Hon ville skapa ett arbetssätt som genomsyrade skolans verksamhet, så att elever med språkstörning kände igen sig i det stöd som gavs på skolan.
– Vi ville ha en röd tråd i bemötande och anpassningar för elever med språkstörning och även ökad kunskap hos pedagogerna, hur och varför ska man göra det här, säger Boel Forsell.

Språkutvecklande med hjälp av SIS-medel

SIS-medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten har räckt i ett år till en delad heltidstjänst. Projektet har två delar, dels ett gemensamt förhållningssätt kring bildstöd för flera olika syften och gemensamma symboler, och dels ett ordförråds-utvecklande arbetssätt som har tagits fram med hjälp av en metod som beskrivs i boken Bringing words to life (du kan läsa om metoden i vår temablogg Skollogopederna i Malmö stad här). Alla pedagoger i årskurs 4-6 har deltagit i projektet.

LÄS MER: Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan?

Gemensamt synsätt hjälper fler

Ett gemensamt synsätt skulle främst stödja elever med språkstörning, men med tiden visade det sig hjälpa ännu fler.
– Vi och pedagogerna märkte att det här var inte bara för elever med språkstörning, utan vi når ut till alla elever, säger logoped Nha Lu.
Genom att arbeta med bildstöd och gemensamma symboler görs lärmiljön mer tillgänglig för flera elever på skolan.
– Värner Rydén ingår i Malmö stad som har slogan “Varje elevs bästa skola” och i och med det här tar vi oss ett steg närmre det, fortsätter Nha Lu.

Rent praktiskt har det gemensamma arbetssättet utformats av logopederna genom att till en början ge föreläsningar och driva workshops med pedagogerna på skolan.
– Pedagogerna har sedan fått sätta upp egna mål och vi har observerat dem “in action” i klassrummet där de har provat vårt material, säger Nha Lu.

Bidrar till det kollegiala lärandet

Under framtagandet av det gemensamma arbetssättet med bildstöd har mindre ämnesgrupper på skolan samlats för att dela med sig vad man har gjort. Boel Forsell förklarar att det har bidragit till ett kollegialt lärande när pedagogerna har fått höra hur deras kollegor har använt stödet i sin undervisning.
– Det är också varit många som har beskrivit elevernas reaktion kring vad som hände på lektionerna, att det har varit mycket lust och engagemang. Det blir ett kvitto för mig som pedagog för att man ser att något händer.

LÄS MER: Varför visuellt stöd?

Logopederna har varit noga med att utvärdera projektet. Pedagogerna har uppgett att de har fått ökade kunskaper kring vad en språkstörning innebär och eleverna på skolan har i en enkät uttryckt att de har blivit hjälpta av att pedagogerna har använt det gemensamma bildstödet i sin undervisning.
– Pedagogerna märker att eleverna förstår snabbare när de använder bildstöd och stödstrukturer, säger Nha Lu. Alla nyanställda på skolan får utbildning i att skolas in i arbetssättet så att vi bibehåller effekter.

Varför är bildstöd bra?
– För att eleverna märker att med hjälp av metoder, stöd och strategier så underlättar det för dem att förstå och komma ihåg språkligt innehåll, vilket gör det lättare för dem att leverera och göra olika uppgifter, säger Nha Lu.

Text och foto: Camilla Landin

Torsdagen den 17 oktober kom ytterligare en intervju i samma ämne. Hilda Kraft arbetar på Värner Rydénskolan och är en av de pedagoger som använder sig av det gemensamma bildstödet i sitt arbete.