Hilda Kraft lärare på Värner Rydénskolan.
Hilda Kraft undervisar i två sjätteklasser på Värner Rydénskolan.

Gemensamt bildstöd bidrar till ämnesövergripande undervisning

Hilda Kraft är en av de pedagoger på Värner Rydénskolan som använder sig av ett gemensamt bildstöd som har tagits fram av skollogopederna Boel Forsell och Nha Lu.
– Vi kan bli ännu bättre och använda bilder till fler saker och bli mer ämnesövergripande, säger hon.

Den 9/10 publicerades en intervju med skollogopederna Nha Lhu och Boel Forsell som tagit fram bildstödet på Värner Rydénskolan för att elever med språkstörning ska känna igen sig i stödstrukturer oavsett pedagog och årskurs. Hilda Kraft undervisar i två sexor i svenska som andraspråk och SO. Hon har följt dem sedan fyran. Arbetet med att införa det gemensamma bildstödet började med att skollogopederna hade föreläsningar parallellt med att pedagogerna fick öva med materialet på sina klasser.
– Det var jättebra upplagt. Jag provade och kom tillbaka och vi diskuterade med våra kollegor i ämnesgrupper så att vi skulle kunna ha utbyte med varandra. Då berättade en annan lärare hur han använde stödet till vikingatiden och då kunde jag använda det till när jag själv hade samma ämne, säger Hilda Kraft.

LÄS MER: Ett gemensamt bildstöd är ett steg mot varje elevs bästa skola

Hon lade till bilder efter hand till sina elever, för att introducera stödet i lagom takt.
– Det har blivit bra, och det kanske jag inte hade kunnat se innan. Då tänkte jag att man skulle kunna allt från början, men så var det inte alls, utan det är bättre för barnen om man börjar sakta och lägger till bilder hela tiden till det vanliga arbetssättet.

Bildstödet stärker fler elever

Hilda Kraft säger att hon kunde se hinder i början innan hon började använda sig av det gemensamma bildstödet.
– Jag blev lite rädd för vissa elevreaktioner som jag fick i början, men som helt har ebbat ut. Det var elever som klarar sig bra i skolan som undrade varför vi skulle ha bilder och jag blev rädd att det rörde till det för dem.
Hon har arbetat på liknande sätt innan, fast det har varit textbaserat. Därför kunde hon känna sig orolig över att hon skulle störa det som hon redan arbetat in.
– Så var det kanske de första gångerna, sedan är det ingen som har kommenterat.
Hon berättar att hon till och med kan se att några av de eleverna som säger att de inte behöver bildstödet visst gör det.
– Jag ser att de har missuppfattat eller har förutfattade meningar om vad de kan. Istället ser jag att det kommer att stärka även dem.

LÄS MER: Vad ska vi göra sen? – om att använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner

Hilda Kraft återkommer till att prata om vikingatiden, men i stället i samband med det stöd bilder kan ge när det kommer till uttryck som handlar om att jämföra och göra skillnad på.
– Vi hade arbetat med vikingatiden och började arbeta med medeltiden. Då hade vi för varje område i historien, till exempel kläder, boende eller mat, en symbol. I texten fanns samma symbol med, på tavlan och i mallar likaså. Och så jämförde vi; vad åt man då, vad var samma och vad var olika. Ett av kunskapskraven och en förmåga vi jobbar med är att kunna analysera, jämföra, hitta likheter och skillnader. Då kunde bilderna hjälpa oss att göra det.

Hilda Kraft framför en vägg med en massa bildstöd med instruerande text.
Bildstöd till olika slags texter. © Widgit Software

Ämnesövergripande undervisning

I det gemensamma bildstödet finns samma bild för jämföra, likheter och skillnader.

Bildstöd för olika ordklasser i svenska på en vägg.
Bildstöd för olika ordklasser i svenska. © Widgit Software

– Nu när vi jobbar med geografi och hur jorden förändras blir det samma “jämför-bilder”. Bilden ska göra så att man kommer ihåg och det blir lättare för barnen att se att vi jobbar med samma förmåga i det här ämnet också.
– Det blir lättare att se hur alla ämnen hänger ihop. Nu ska min kollega arbeta med beskrivande text i NO och då är det samma bilder som när jag jobbar med texter, och då blir det ännu mer igenkänning.

Fördelen med bildstöd är att det bidrar till att använda flera sinnen med bild, text och tal.
– Jag kan inte bara ta upp en bild och säga att det står “jämför” utan att förklara vad det innebär och varför den hänger ihop med uttrycket jämföra.

Hon menar att projektet har ökat hennes förståelse för vad språkstörning är. Nha Lhu och Boel Forsell hade också föreläsningar för pedagogerna på skolorna om hur språkstörning yttrar sig och vad barn med språkstörning behöver.
– Bildstödet är något som alla elever kan ha nytta av. Eleverna kan välja själv om man vill ha en mall bredvid sig, men i undervisningen har jag samma för alla och det fungerar jättebra.
– Sedan önskar jag mig ännu mer tid för att kunna inkludera det i allt jag gör.

LÄS MER: Använd bildstöd från widgit tillsammans med din egna layout – konkreta tips på hur du kan göra 

Hon tycker att hon och hennes kollegor kan bli bättre att använda bildstödet till fler saker och bli ännu mer ämnesövergripande.
– Nackdelen är att det tar tid som inte riktigt finns. Det är inte en nackdel med bildstöd utan att man som lärare inte har tiden till planering, att göra det i god tid för att se till att det används som en röd tråd och att vi kan prata ihop oss. Det är det som har varit så bra med det här projektet, att vi har fått tid till reflektion, säger Hilda Kraft, som också menar att hon märker hos sina kollegor att det i många fall fortfarande upplevs som för mycket och inte hinns med.

Text och foto: Camilla Landin