Tre kvinnor sitter på bänk framför massor av glasburkar fulla av material.

Kultur & skapande för att stärka språket på Örtagårdsskolan

Skapande och kultur ska genomsyra hela skolan tycker Eva-Marie Schultz rektor på Örtagårdsskolan. Hon är övertygad om att det är av stor betydelse för barns lärande och utveckling.

– Många av våra elever har ett magert språk både i sitt modersmål och i svenska. Därför måste vi vara kreativa och hitta andra former att uttrycka sig på. Då är skapande och teater perfekt, säger Eva-Marie Schultz, rektor på Örtagårdsskolan, (mitten på bild, tillsammans med biträdande rektorer Kerstin Rosengren (t.v.) och Sigridur Hedberg (t.h).
Örtagårdsskolan har en lång tradition av att arbeta med skapande och kultur. Som nuvarande rektor är Eva-Marie mån om att föra traditionen vidare. När det kommer till själva genomförandet tycker Eva-Marie det är viktigt att lyssna på pedagogerna:
– Förstelärarna fångar upp idéer och uppslag i arbetslagen. Vi vill att goda idéer och uppslag till olika skapande- och kulturprojekt ska komma hela skolan till del. Skolledning och förstelärare diskuterar under sina möten vilka uppslag skolan ska gå vidare med. Vi knyter också personal med passande kompetens till de olika projekten, förklarar Eva-Marie.

Hela skolan på teater

Eva-Marie berättar att Örtagårdsskolan utnyttjar alla möjligheter att gå på teater och då går skolans ALLA elever på teater. På skolan finns en pedagog med särskilt ansvar för att boka aktiviteter utanför skolan. Eva-Marie anser att ett teaterbesök gott och väl kan räknas in i timplanen.
– Att se och höra en teater är svenska, att åka buss till teatern är kommunikation, att möta olika yrken är samhällskunskap. Våra elever behöver komma ut och träffa människor och se andra miljöer. Det är viktigt att våra elever få se att det finns ett annat Malmö än Rosengård, säger Eva-Marie och fortsätter
– Våra elever lär sig att kunskap inte bara är 40 minuter svenska sittandes i en skolbänk – så som det var under min skoltid. Genom en skapande skola lär man sig hela tiden. När barnen målar tillsammans pratar de om färger och ber någon räcka en pensel – en situation då de utvecklar sitt språk och sin förmåga att samarbeta, förklarar Eva-Marie.
En hylla med målade glasburkar.

Skapande skola

Stödet från Skapande Skola innebär att eleverna får utökade möjligheter till att uppleva konst och kultur.
– Hade det inte varit för Skapande Skola är det inte säkert att våra elever någonsin hade kommit till alla våra kulturinstutioner. Vi har elever som har återbesökt Form/Design Center och Malmö Konsthall med sina föräldrar efter ett första besök med skolan. Genom Skapande Skola får eleverna möjligheten att skapa konst och kultur tillsammans med kulturarbetare. Det innebär möten med med yrken som skådespelare, dramapedagoger, konstnärer och musiker. Barnen får uppleva att det finns andra än skolans lärare som kan lära dem saker.
Förra läsåret gjorde barnen ett stort konstverk med tittburkar tillsammans med en konstnärer från Drömmarnas Hus. Alla barn var delaktiga och fick fylla varsin glasburk med ett innehåll och alla tittburkar bildar en installation som fyller en hel vägg i skolans matsal. Detta läsår har vi olika teaterarrangemang med hjälp av kulturarbetare.
Eva-Marie tycker inte man inte ska behöva söka pengar för kulturarrangemang och skapande med kulturarbetare. Istället borde de resurserna vara en del av den ordinarie verksamheten för alla skolor i Malmö.

Språkutvecklande repetitioner

Kerstin som är biträdande rektor på skolan, säger att eleverna lär sig språket när de ska uttrycka sig i en pjäs. De övar och övar för de vill att det ska bli bra.
– Det händer något med barnen när de får träda in en roll, klä ut sig och föreställa någon annan. Förra terminen hade vi en teateruppsättning om Gustav Vasa. Eleverna är verkligen jätte duktiga. Alla säger någonting, även de blyga. De vågar uttrycka sig på ett annat sätt. Samtidigt skapar de sig en förståelse för hur det är leva i en annan tid och en annan plats, berättar Kerstin.

Elev med röda pappglasögon och låtsasmustasch.
Foto: Susanna Sjöstrand, Örtagårdsskolan

Barnens skapande tilltalar föräldrarna

För Eva-Marie är det viktigt att få föräldrarna till skolan. Genom Skapande Skola öppnar sig många möjligheter. Föräldrar älskar att se sina barn visa upp vad de har gjort. Under förra årets vernissagen med Skapande Skola var det fullpackat med föräldrar och syskon.
– Föräldramöten i all ära, men det är fullt tillräckligt att prata om verksamhetsplanen i 10 minuter och sedan i stället låta barnen visa upp vad de har arbetat med och lärt sig. När vernissage eller teaterföreställning är slut går föräldrarna hem stolta och överlyckliga – och någonstans har nog verksamhetsplanen också satt sig lite, säger Eva-Marie och ler.
Text & foto
Charlotte Christoffersen
Pedagogisk Inspiration Malmö