Två lärare framför en tegelvägg.
Martina Barunovic och Ann Lundvall. Foto: Camilla Landin

Relationerna spelar roll i Stenkulaskolans förskoleklass

Undervisningen i Stenkulaskolans förskoleklass speglas av att vara ute i samhället så mycket som möjligt. Ann Lundvall och Martina Barunovic vill vara nyfikna och närvarande lärare som vågar möta barnen i deras intressen genom “Golden relationer”.

– Ingen av oss kan allt utan vi tar reda på det tillsammans. Då lyfter man samtidigt barnet, säger Martina Barunovic.

Ann Lundvall och Martina Barunovic vill vara ute med sina elever, både lokalt och globalt.
– Barnen och eleverna ska vara en del av samhället, och samhället ska vara en del av skolan. Därför har vi till exempel lagt undervisning på Malmö museer två dagar i veckan, vi har varit på Willys, på kyrkogården och centralen. På platserna tar vi in alla ämnen och arbetar ämnesöverskridande, säger Ann Lundvall.

På Willys gav de barnen uppgiften att ta reda på kostnaden på en vara som börjar på en viss bokstav.
– De går runt och letar och sedan kan de ligga skrivandes på golvet. Sist vi var där blev vi bjudna på glass för de tyckte att vårt arbetssätt var spännande. Vi tränar språk, matte och att bygga relationer och visa nyfikenhet på människor och deras yrken, berättar Martina Barunovic.
Senaste gången de var på museet ville ett av barnen veta mer om luft.
– Det var ett ypperligt exempel att vi då kunde ta oss till museet där de har mycket experiment om luft, säger Ann Lundvall. Sedan tar vi med oss det tillbaka och jobbar med det här i skolan, så att det blir en röd tråd.

LÄS MER: Relationer viktiga för elevcoach

Lustfyllt lärande

Hon och Martina Barunovic kallar sig själv för “hon och hon pedagogerna”, ett namn de bland annat använder sig av när de berättar om sin undervisning i sociala medier.
– Det kommer från ett av barnen, säger Ann Lundvall.
Vad betyder det då?
– Lustfyllt lärande och ett varierat undervisningssätt, säger Ann Lundvall.
– Kreativitet och nyfikenhet, säger Martina Barunovic.

Relationerna viktiga i pedagogiken

De studerade tillsammans på lärarhögskolan och har alltid velat arbeta tillsammans. Det blev verklighet under hösten 2019.
– Vi upplevde när vi pluggade att det inte är så många som arbetar så här. Vi hörde om en kvinna från New York som var lärare och fokuserade mycket på att bygga relationer och att vara mycket utomhus. Då tänkte vi: “Så vill vi jobba”. Någonstan måste vi förbereda barnen för en framtid, som egentligen ingen vet hur den kommer vara, men vi måste arbeta med att bygga relationer. Stenkulaskolan jobbar mycket med “the golden ticket”, som innebär att barnen ska bli godkända i alla ämnen och det är ju jätteviktigt, men vi tror också mycket på “Golden relationer”.’
– Ja, hela resan egentligen, fyller Martina i.
Att arbeta relationellt är byggstenen för deras pedagogik.
– Det krävs att man som lärare är medforskare tillsammans med barnen, de kan jättemycket, säger Ann Lundvall.
– Det gäller bara att vara nyfiken som pedagog och lyssna in barnen. Gör man det får man jättemycket idéer, fortsätter Martina Barunovic.

LÄS MER: ”Viktiga bygga goda relationer med varje elev”

Det varierade arbetssättet med undervisa utanför skolan tror de fångar flertalet av barnen.
– Inlärningen har ökat märker vi. Vi är inte bekväma, utan vi vill ta reda på saker och inte rädda för att göra fel, säger Ann Lundvall.
– Barnen blir nyfikna, får större förståelse för allt runt omkring dem och vågar ta kontakt med människor. Vi har elever som aldrig lämnat sin trygga zon, sin gård till exempel. Det här gör mycket för barnen att de vågar ta kontakt med andra.

På skolan har förskoleklass och femteklassarna flera samarbeten. Att arbeta åldersintegrerat har flera fördelar.
– De kommer till oss varje onsdag när vi har läsgrupper där femmorna läser för förskoleklass eller så redovisar de något som de har läst om eller intresserat sig för, säger Martina Barunovic.
– Då får femmorna arbeta med ledarskap och det lyfter dem, säger Ann Lundvall, som också understryker den relationella biten av det upplägget:
– Man kan lära sig av varandra och ålder spelar ingen roll, säger Martina. För att kunna samarbeta kan du inte vara bekväm och du måste våga vidga vyerna och det är det vi vill lära våra elever.

Text och foto: Camilla Landin