Porträttbild på Malin Zetterberg.
Malin Zetterberg. Foto: Privat

Tror på litteraturens kraft

Malin Zetterberg, lärare i svenska och italienska på Borgarskolan, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Anna Löfgren.

Malin Zetterberg, lärare i svenska och italienska på Borgarskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Anna Löfgren.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Jag valde att bli gymnasielärare i svenska och italienska på grund av min intresse för litteratur, skrivande och språk.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Jag klarar mig inte utan elever och kollegor!

– Hur håller du igång din ämnesutveckling?

– Vårt kollegiala lärande på Borgarskolan är väldigt inspirerande, både i form av mer systematiskt utvecklingsarbete vad gäller språkutveckling och läslust-projekt, gemensamma bedömningstillfällen och en bokklubb där vi svensklärare läser nya böcker och diskuterar dem bland annat utifrån om de skulle passa in i vår undervisning, men också utifrån ett mer informellt klimat av att dela med sig kollegor emellan.

Om man ska se något positivt med situationen under den pågående pandemin så är det väl just detta; att vi gymnasielärare gick över till distansundervisning från en dag till en annan gjorde oss än mer benägna att ta hjälp av varandra, och detta utbyte fortsätter.

Läs alla tidigare ”Skicka vidare” här!

– Hur ser du på din professionella relation till elever och kollegor? 

– Mina elever vill jag inspirera och utveckla som skribenter och läsare. Jag tror verkligen på litteraturens kraft att öppna ögonen för andra perspektiv men också för att förstå sig själv. Vi samtalar mycket om läsningen och jag tycker att jag lär mig massor av mina elever. Att följa dem under tre år och se de framsteg de gör i skrivutvecklingen är fantastiskt. Lika fantastiskt är det att lära elever ett helt nytt och oerhört vackert språk, italienska.

Av mina kollegor lär jag mig också massor och får mycket inspiration. Jag tror att mina kollegor uppfattar relationen till mig på samma sätt. I min tjänst är jag också VFU-koordinator med ansvar för att organisera vårt mottagande av lärarstudenter. I denna roll blir relationen till kollegor lite annorlunda. Jag arbetar för att så mycket som möjligt underlätta för handledare som lägger ner mycket arbete på att lotsa våra framtida kollegor i deras professionsutveckling. Deras handledarskap och de erfarenheter studenterna gör på vår skola är avgörande för Malmös framtida möjligheter att rekrytera duktiga, behöriga lärare.

LÄS MER: VFU på distans en utmaning

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Kajsa Månsson på MIG.

– Vad skiljer idrottsgymnasiet från ett ”vanligt” gymnasium?

– Hur arbetar du med att väcka läslust hos dina elever?

– Vad är det roligaste med att vara lärare?