6 grundskolor visade 30 robotprojekt på CTC-Mässan

Mässa med utställningar.

Den 9 juni gick CTC-mässan av stapeln på STPLN i Västra Hamnen. Sex grundskolor visade upp 30 projekt som är resultatet av en termins arbete i  CTC-projektet. De fick visa upp och presentera sina projekt för en jury av elever, lärare och Arduinoexperter. En imponerande bredd av olika innovativa och intressanta robotprojekt visades upp av eleverna – alltifrån färgskiftande smycken till bevattningsanläggningar. De gjorde intressanta presentationer som vittnade om vilket gediget arbete de hade lagt ner på sina projekt.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Grundskolorna och Pedagogisk Inspiration Malmö har under vårterminen deltagit i projektet CTC – Creative Technologies in the Classroom.

CTC är ett projekt som drivs i samarbete med STPLN och Arduino verkstad med medel från Allmänna arvsfonden.

Projektet använder en samarbets- och lärandeplattform på webben för skolor som vill integrera teknik i sin undervisning på ett kreativt sätt med hjälp av Arduinodatorer.

Eleverna uppmuntras till att undersöka elektronik genom en serie av experiment inom kodning såväl som praktisk konstruktion. De får på så sätt en förståelse för grunderna i programmering, elektronik och mekanik. Något som tydligt knyter an till det centrala innehållet i LGR 11.

Projektet började vid terminsstarten  med att lärare på åtta grundskolor  fick tre dagars intensiv fortbildning i Arduinoprogrammering. Skolorna fick även Arduinodatorer och allt material för att genomföra projektet.
Därefter har man på skolorna arbetat med lärandeplattformens olika moduler som innebär att man lär sig bygga robotar och programmera styrning av olika komponenter som servomotorer, ljussensorer, rörelsesensorer och ledlampor.

Arbetssättet i projektet uppmuntrar kreativitet, samarbete och problenmlösning. Det är lärande och tränande av kunskaper och förmågor inom olika områden i ett praktiskt sammanhang. Man använder en mängd olika elektroniska komponenter som sensorer, resistorer, potentiometrar, kablar, ledlampor och servomotorer som skall kopplas till olika analoga och digitala pins och sedan skall funktioner programmeras genom olika variabler i ett programspråk. Därefter skall koden kompileras till Arduinodatorn.

Man måste lära sig om motstånd, volt , ohm, jord, grader, analoga och digitala signaler, millisekunder, pixlar och tröskelvärde, bara för att nämna några begrepp man måste ha koll på.

När  man besöker skolorna under projektet är det påtagligt hur eleverna har tillägnat sig nya begrepp och kan använda och resonera kring dessa och använda dem i sitt arbete. På en del av skolorna förde eleverna loggbok över arbetet i Malmö Apps.

Den sista delen av projektet innebar att man skall tillämpa lärdomarna i ett eget uttänkt projekt som visades på CTC-mässan. Ideér skulle omsättas i fungerande robotar som man fick utforma i  arbetsgrupper. Ett par av skolorna lånade de 3D-skrivare som finns att låna från PI Malmö för att skriva ut komponenter och detta har tillfört ännu fler lärandemoment.

 

Batteridriven bil.

Projektet kommer att fortsätta nästa läsår, fler skolor kommer att få möjlighet att  lära och pröva arbetssättet.

Text: Staffan Hessel