Andra träffen – Teater Reagera

Barngrupp leker staty.

”Vi börjar med att ställa undan borden längs med väggen så vi kan samlas i en ring i mitten av rummet” säger Lisa Göransson när hon kliver in till en klass 4 på Ribersborgsskolan. Det här är andra gången klassen träffar Lisa, förra gången fick de se en forumteater där Lisa och hennes två kollegor i Teater Reagera spelade upp tre olika scener som eleverna fick avbryta, diskutera och ändra. Nu är det dags för eleverna att själva skapa små forumteaterscener.

De samlas i ringen och Lisa börjar med att repetera lite av det som hände sist de sågs. Hon berättar också lite om vad forumteater är och hur det började. Forumteater är en teaterform som uppfanns i Brasilien av Augusto Boal. Han ville hjälpa förtryckta gruvarbetare att våga stå upp för sina rättigheter. Genom att upprepade gånger öva på situationer då de satte sig upp mot sina chefers förtryck fick de mod att göra det i verkligheten också.

Eleverna har alla läst boken ”Du och jag” av Katarina von Bredow och dagens arbete tar avstamp i den.
”Fanns det situationer i boken där ni upplevde att någon av karaktärerna var utsatt?” frågar Lisa eleverna. Massor av händer åker upp i luften och förslag på flera olika händelser tas upp.

Lisa, som är väl förtrogen med berättelsen i boken, hjälper eleverna att hitta vem som var den utsatte, vem som var förtryckande och om det fanns någon som var passiv i situationen. När klassen har hittat ett antal situationer delas de upp i grupper och får nu välja en av dem att arbeta vidare med.

Grupp av barn diskuterar.

Runt om i klassrummet böljar nu diskussionerna fram och tillbaka. Viken situation ska vi välja, vem vill gestalta förtryckaren och vem vill gestalta den utsatte? Lisa och klassläraren Emma går runt och stöttar grupperna när de kör fast. Eleverna ska nu skapa en staty som fångar kärnan i konflikten, en slags ögonblicksbild. Hur gör man för att gestalta någon som flyr från något när man måste stå still? Hur ser kroppen ut, hur ser ansiktet ut?

När alla grupperna är klara samlas de åter i en ring och nu får de se varandras statyer. Ibland vet barnen direkt vilken scen i boken som gestaltas, ibland måste gruppen förtydliga vad det är de vill visa. De diskuterar vad som är konflikten och vem av de inblandade som upplever sig mest rädd eller osäker. Att skapa en staty av en hel händelse från boken har hjälpt eleverna att se när situationen vänder från vanlig till hotfull eller obehaglig, kanske också att identifiera när det är dags att bryta och handla på ett annat sätt.

Till nästa gång ska eleverna få utveckla sin konfliktstaty till ett kort forumspel och då ska deras klasskompisar få prova att gå in och vända konflikten så att det blir ett bättre slut.

Bilden överst: Eleverna gestaltar en scen ur boken Du & jag av Katarina von Bredow. Karaktärerna har blivit upptäckta när de målat graffiti och flyr rädda därifrån.