Apan ställer grodfrågor

Barngrupp sjunger och dansar.

Vi är inne i vecka två i grodtemat.

Bilder på grodor och bokstaven G står på papper.

Vi fortsätter att arbeta med grodans näringskedja och grodans livscykel och hur grodor är i allmänhet.

Text står på vita tavlan.

Idag tränade vi på att berätta grodfakta och vi skulle använda frågeapan i det arbetet.

Bilder på grodor.

Först behövde vi lite input. Vi såg på några korta filmklipp om grodor i naturen.

Fakta om grodor står på papper.

Sedan lyssnade vi till högläsning ur en faktabok om grodor.

Bilder på grodor.

Vi påminde också varandra om vad våra uppsatta grodbilder berättar för oss.

Elev sitter på stol.

Sedan var det dags att bli frågeapor. Vi repeterade vem frågeapan är. Det är ju en av våra läsfixare som är väldigt NYFIKEN. När man är nyfiken så ställer man många frågor. Våra frågeapor fick sitta på stolen i ringen. Vi ställde grodfrågor till varandra. Det gav verkligen tillfälle både att träna på att ställa frågor och att repetera vad vi vet om grodor. Att kunna ställa en fråga var lite svårt. Det blev lätt ett påstående.

Elev sitter på stol.

Men det var roligt att få sitta framför kompisarna. Detta kommer vi snart att träna igen i något annat sammanhang.

Barngrupp sjunger och dansar.

Det började krypa i benen så vi fick upp och röra på oss. Små grodorna satt fint. Bättre än vilket midsommarfirande som helst.

Ord står på tavla.

I alla våra teman arbetar vi lite extra med nya begrepp. Ett bra sätt att bygga ut ordförrådet. Det är också viktigt att vi använder och förstår de specifika begreppen när vi talar, lyssnar, ser film och läser om t.ex. grodor. Vi pratade om dagens begrepp, ljudade och läste tillsammans.

Bilder och ord står i tabell.

Dagens viktiga ord.

Elev klipper och klistrar.

Bara till att klippa ut och klistra in i ”Våra viktiga ord”.

Utklippta ord och bilder på grodor.

 

 

Nu gällde det bara att kombinera rätt ord och bilder. Elever klipper och klistrar.

 

Inga problem. Skulle det behövas kunde vi alltid ta hjälp av varandra.