Arkitektur – något för alla ämnen och alla nivåer?

Barn tecknar på stort papper på golvet.

Är du lärare och söker ett arbetsområde som kan inkludera många ämnen?  Eller vill du använda dig av den lokala miljön och låta eleverna arbeta med demokratiska och kreativa processer?

Välkommen då på ett första seminarium (för vi hoppas att det blir fler!) då pedagoger och stadsplanerare/arkitekter skall mötas, få inspiration och ideer till arbete med skolklasser.

Plats:  Dansk Arkitektur Center i København. Tid: 24 maj kl 13-16.

Arkitektur och stadsutveckling är ett område som man kan koppla de flesta ämnen till  ( bild, geografi, samhällskunskap, fysik, matematik, teknik, historia) och som kan anpassas till alla nivåer i skolan. Det kan bli navet i ett tvärvetenskapligt projekt. Man kan lära om demokratiska processer. Idag skall barn-och unga inkluderas i dialog kring förändringar i den fysiska miljön. Arbetsmaterialet finns för det mesta utanför dörren – gå ut och se!

Dansk Arkitektur Center i København har arbetat i flera år med att utveckla ett utbud av aktiviteter för skolor. De står som värd för detta seminarium i sitt nya hus BLOX, och kommer inledningvis att presentera sin pedagogiska verksamhet. Sen kommer vi att få höra om svenska erfarenheter från en lärares perspektiv och en stadsplanerares  Detta kompletteras med en workshop, ledd av Katarina Carlsson från Platskultur.  

Vill du ha en inbudan som pdf, hör av dig! Kanske har du en kollega i en annan kommun som vill med?

Anmälan och mer information: Skoletjenesten Öresund, mb@skoletjenesten.dk eller marianne.bomgren@malmo.se

Information finns också i kalendariet.

Läs mer om DAC och deras undervisning här .

 

Fontän i stad.