Arkitektur och pedagogik del 3

Vy över hamninlopp.

Alla goda ting är tre – så nu blir det ett tredje seminarium på temat Arkitektur och pedagogik. Det kan ju hända att det blir ett fjärde också – vi kanske inte kan låta bli!

Söker du ett arbetsområde som kan inkludera många ämnen? Eller vill du använda dig av den lokala miljön och låta eleverna arbeta med demokratiska och kreativa processer? Då är detta något för dig. Syftet med seminarieserien är att lärare och stadsplanerare/arkitekter ska mötas och undersöka hur man kan samverka.

Vi har arrangerat del 1 och del 2 i denna serie på Dansk Arkitektur Center i København  och på Form Design Center i Malmö, och det har varit spännande diskussioner och nya perspektiv.  Nu flyttar vi oss till Helsingborg, där vi hyrt in oss hos Fredriksdals museer och trädgårdar. Så har du tid efter seminariet så finns en fantastisk utomhusmiljö att ta del av, med omfattande pedagogisk verksamhet.

Vårt program börjar inomhus med Stefan Petersson från KTH i Stockholm, som arbetat mycket med arkitekturpedagogik och ungas delaktighet i stadsplaneringsprocesser. Varför ska vi arbeta över professionsgränser? Vilka vinster och fallgropar finns det med detta arbetssätt?

Katarina Carlsson och Ingrid Svetoft heter två arkitekter, som utarbetat en modell som heter Arkitekter i skolan. De har arbetat med elever på mellanstadiet på området Drottninghög i Helsingborg.  Nu kommer de att presentera denna modell, som vi hoppas ger svar på många frågor som surrat i luften på de två tidigare träffarna. Hur hittar vi en struktur för ett sånt här arbete – hur planerar vi så att det tillför något åt alla? Vad lär eleverna sig på ett sådan process?

Välkommen till Fredriksdal den 29 mars kl 9-12. Seminariet är gratis och det bjuds på förmiddagsfika. Du behöver inte ha deltagit på de tidigare seminarierna för att delta.

Anmäl dig senast den 15 mars till Skoletjenesten Öresund, mb@skoletjenesten.dk.

Arrangörer: Platskultur, Skoletjenesten Öresund, Ingrid Svetofts Arkitektkontor.

Seminariet delfinaniseras av Region Skånes kulturförvaltning.

Tänk om vitsipporna blommar den 29 mars?

Vitsippsbacke.