ASL – introduktion

ASL står i färgglada bokstäver.

Att skriva sig till läsning (ASL) är ett arbetssätt som kan användas i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas samman med datorn eller lärplattan som verktyg.

Dialogen är utgångspunkt för skrivandet och eleverna kan hjälpa varandra både språkligt och tekniskt då de arbetar i par vid en dator.  ASL ger eleverna möjlighet att formulera sig i skrift, redan innan de kan alla bokstäver eller har knäckt läskoden, genom att prova sig fram och ”upptäckarskriva”.

Under maj månad erbjuder vi på Pedagogisk Inspiration tre träffar för pedagoger som vill komma igång med ASL höstterminen 2016. Vi introducerar ASL utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och presenterar bland annat arbetsgång, organisation och teknik. Är du intresserad är du välkommen att anmäla dig här!

Text: Maria Dahlgren