Att jobba med autism och språkstörning

Anka simmar iväg med sina ungar.

Jag heter Kirsi och jobbar som logoped med en grupp barn som har autism och språkstörning. Större delen av min tid jobbar jag direkt med eleverna och jag har en fast elevgrupp som mitt huvudsakliga ansvarsområde. Utöver det är jag tillgänglig för handledning och stöd för elever med autism i ytterligare två undervisningsgrupper.

Det sägs ibland att barn med autism har bekymmer med att tolka och förmedla sig med omvärlden. Jag tänker ibland att det kan vara tvärtom också, att omvärlden har bekymmer med att tolka och förmedla sig med den som har autism.

Många missförstånd kan uppstå på vägen. Vanliga missförstånd är att personer med autism inte har humor och är känslokalla. Efter att själv ha jobbat med barn som har autism vet jag helt säkert att det inte stämmer. Däremot kan det vara svårt att förmedla dessa känslor, från båda håll. Om man har svårt att förstå hur man ska förmedla sig, hur man mår och om ingen förstår ens humor kan det uppstå mycket frustration.

En del av mitt jobb går ut på att reda på hur barnen ska kunna utveckla sin kommunikation med omvärlden, använda och förstå språk eller använda olika kommunikationshjälpmedel. En annan del, handledningen går ut på att stötta omgivningen i hur man ska kunna förstå vad barnen vill förmedla och stötta kommunikativ utveckling. Det är inte alltid enkelt. För att elever med autism ska kunna garanteras en bra skolgång behövs mycket tid till samtal i arbetslagen, reflektion och planering. Vi måste lära oss varje barns unika sätt att uttrycka sig och sedan fundera ut hur vi kan tillgodose elevens rätt och behov av att utveckla sitt språk.

Ett sätt jag gärna rekommenderar är att utgå från elevernas intressen och på det viset utgå från de styrkor som finns. Om man är intresserad av fåglar kan en utflykt till parken och mata fåglar utgöra en utgångspunkt för samtal, ordförrådsutveckling, NO, SO eller matematik. Utflykten kan fotodokumenteras och användas som underlag för egna berättelser. På det sättet kan man motivera och skapa mening i lärandesituationen för eleverna.

Text: Kirsi Mustaniemi