Bakom kulisserna i Mediateket

Två tecknade ugglor med kläder på sig.

Vi berättar sagor för de yngre barnen varje vecka. Vi tror på att utveckla språket genom berättande där vi även förstärker språket genom att gestalta delar av berättelsen. Det tar tid att lära in en saga men sen sitter den i minnet länge.

Två tecknade ugglor med kläder på sig.

Ugglor målade på 1600-t

Alla elever i år F-3 får muntligt berättande varje vecka, ibland tillsammans med barn från olika förskolor. Våra Bokpiloter (elever som bokpratar för andra elever) pratar också böcker med dessa grupper. Bokpiloterna pratar även in sina bokprat i vår studio. Vi håller på att lägga ut dessa bokprat på vår pedagogiska hemsida.

Det Underjordiska arbetet har blivit en del av vår kärnverksamhet i mediateket. Att eleverna ska skapa ny, egen kunskap med hjälp av alla sina olika kompetenser. Vi är verktygen som hjälper dem att uttrycka sig i tal och bild och film och foto.

Blir det mätbara resultat av det Underjordiska arbetet?

Vi märker direkta resultat: eleverna blir tydligt bättre på muntlig redovisning. De blir tryggare i sina muntliga framträdanden när de har fått arbeta med drama. Läslusten ökar av bokprat. De muntliga framträdandena främjar språkutvecklingen. Detta arbetssätt inbegriper också ett stort mått av elevinflytande.

Bibliotekarie/dramapedagog/IKT-pedagog

Vi gör många olika saker i Mediateket. Det visar Peters inlägg om en vanlig dag som IKT-pedagog. Om det nu finns några vanliga dagar här. Det Underjordiska arbetet är ju en del. Peter gör som sagt många andra saker och Elisabet försöker hålla styr på det löpande arbetet och allt annat. Carina gestaltar underlag som vi har skrivit, jobbar med språkutvecklingsprojektet och är på fritids och smyger in drama här och där.

Vi är ett obegränsat rum där alla är välkomna. In i sagans värld, eller cyberrymden eller musikens eller skönlitteraturens. Eller i din egen värld.  Böcker ger ju som bekant själen vingar.